Drobečková navigace

Úvod > Základní školy a ŠD > Aktuality > Březen 23 v MŠ Štáblovice

Březen 23 v MŠ ŠtábloviceMěsíc březen je měsícem nejen příchodu jara, ale také měsícem knihy. Proto jsme se celý měsíc věnovali pohádkovým knížkám, ale i encyklopediím a atlasům, které si děti přinesly z domova a které jsme využili při vycházkách do přírody. Každý den jsme se velice těšili na pohádku před spaním, kterou nám přečetla paní učitelka, ale i žáci 3. a 4. třídy základní školy. Své znalosti z encyklopedií zvířat jsme také využili ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Součástí návštěvy muzea byl edukační program s názvem „Se zvířátky do pohádky“. Děti se vydaly do světa pohádek se zvířecími hrdiny (exponáty zvířat), plnily úkoly nebo si informace vyhledávaly, nejvíce je zaujala sloní rodinka umístěná v hale a videoreportáž. Dalším tématem měsíce byla voda a týden nazvaný „Rákosníčkův rybník“. Toto téma přineslo dětem spoustu informací o vodě a také to, že je zdrojem života, popovídaly si o meteorologii, jarním počasí a seznámily se s vodními živočichy, prováděly zajímavé experimenty s vodou. Využili jsme téma v projektovém dni a vyrazili na přírodovědnou vycházku k rybníku. Kačeny a vodní živočichy jsme nejen pozorovali, ale i nakrmili nastrouhanou mrkvičkou či dobrým salátem. V pátek 24. 3. si předškolní děti vyzkoušely „Školu nanečisto“. Navštívili žáky 1. a 2. třídy základní školy, kteří našim předškolákům ukázali školní výuku, učebnice a pomůcky, vyzkoušeli si školní lavice a hledali společně odpovědi nad některými otázkami či úkoly. V posledním týdnu se všechny děti třídy Hvězdiček účastnily projektového dne z Malé digitální univerzity pod názvem „Rozvoj informatického a logického myšlení dětí II. - Logické hry II.“. Během dopoledne si děti rozvinuly informatické a logické myšlení, pracovaly na čtvercové síti s vyšší úrovní, vytvářely logické řady v prostoru, upevnily si pojmy sloupec a řádek, hrály hry na třídění informací a hry na rozvoj matematických představ, prostorové orientace, kombinatoriky a logického myšlení.

 

Fotogalerie