Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty EU

Projekty EU


Publicita Melč A3.jpg

 

Snímek obrazovky 2024-01-10 120722.png

 

JAK: Jinak, Aktivně, Kreativně

Projekt JAK.jpg

 

 

Národní plán obnovy 

Zapojení naší školy do NPO doučování žáků. Na investice lze nahlédnout u jednotlivých pedagogů.

  Snímek obrazovky 2023-03-07 081549.jpg

 

stažený soubor.png

Radostně oznamujeme, že realizujeme svůj nový projekt s podporou Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Projekt s názvem: Rekonstrukce školní jídelny v MŠ a ZŠ Melč - část školní jídelna - výdejna stravy v MŠ Melč se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem "Opavsku to oMAStíme“. S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, jsme provedli v budově mateřské školy stavební úpravy výdejny stravy sloužící dětem, stejně tak došlo k pořízení nového gastro vybavení, čímž jsme přispěli k efektivnějšímu využití těchto prostor, současně vzniklo příjemnější pracovní prostředí a moderní zázemí splňující veškeré hygienické požadavky. Uskutečněné stavební úpravy spočívaly v odstranění starých povrchových konstrukcí podlah, stěn a nahrazení novou dlažbou a obklady, a dále v úpravách na vnitřních rozvodech vody, kanalizace a elektro v souvislosti s pořízením nového gastro vybavení. Nové gastro vybavení nahradilo původní, zastaralé, nevyhovující a opotřebované vybavení (v rámci projektu došlo např. k pořízení nerezových stolů, horkovzdušné trouby, lednice, myčky, sklokeramické desky, digestoře, stolní vodní lázně s výpustí, pojízdného zásobníku na talíře s ohřevem).

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

Logo MB.png

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Moderní badatelna - experimentům nakloněna“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003021), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem projektu je rekonstrukce učebny chemie a fyziky. Dalším výstupem projektu bude pořízení vybavení a učebních pomůcek a výsadba zeleně na zahradě ZŠ.

Informace zde

Logo MB.png

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Modernizovanými učebnami vstříc moderním výukovým metodám“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010317), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výsledkem projektu bude modernizovaná učebna PC a cizích jazyků, které umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Dalším výsledkem bude možnost bezbariérového užívání budovy pro žáky se zdravotním nebo tělesným postižením. Součástí výstupů projektu bude také vytvoření přírodního herního koutku na zahradě ZŠ, který jednak zvelebení okolí školy a zároveň bude mít naučnou funkci.

 

DIGITALIZUJEME ŠKOL

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

page1image8801536
page1image8806944 page1image8814224 page1image8807152

 

 
  
DIGITALIZUJEME ŠKOL
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
page1image8692048
page1image8693504 page1image8696208 page1image8696832