• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

sesokolemdozivota logo main horizontal RGB images

ZAPOJENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO PROJEKTU ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ “SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY”

Do tohoto celoročního projektu se obě mateřské školy zapojily v září 2020, a protože se po prvním roce všem líbil nejenom obsahem projektu se širokou škálou činností, ale i nápaditou motivací pro děti, rozhodli jsme se dále v projektu pokračovat. V letošním školním roce 2021/2022 jsme obdrželi spolu s metodickým materiálem i plyšového sokolíka Pepíka, maskota cvičení. Cílem projektu je rozvíjení pohybové gramotnosti předškolních dětí ve věku 3 – 6 let a vnímání pohybu jako přirozenosti a součásti života dětí a to díky kladné motivaci postaviček zvířátek kobylky Emilky, opičky Haničky, ježka Marečka, veverušky Věrušky a berušky Danušky.

Číst dál: Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

ŠKOLA MÍSTEM PODPORY A KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ III V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Tento projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a  dotace jsou poskytovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který byl na naší škole zahájen v září 2020/2021. Část dotace je rozdělena do obou mateřských škol, ze které jsou realizovány projektové dny. Celkem jsme již realizovali čtyři projektové dny ve výuce se zaměřením na polytechnické a environmentální zaměření z programu Malá technická univerzita s tématy Malý architekt, Malý zpracovatel odpadů, Malý stavitel a Stavitel věží. Projektové dny mimo školu realizovaly naše mateřské školy společně.

Číst dál: ŠKOLA MÍSTEM PODPORY A KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ III V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Projekty

 

Rekonstrukce školní jídelny v MŠ a ZŠ Melč - část školní jídelna - výdejna stravy v MŠ Melč

 

Radostně oznamujeme, že realizujeme svůj nový projekt s podporou Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Projekt s názvem: Rekonstrukce školní jídelny v MŠ a ZŠ Melč - část školní jídelna - výdejna stravy v MŠ Melč

se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem "Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, jsme provedli v budově mateřské školy stavební úpravy výdejny stravy sloužící dětem, stejně tak došlo k pořízení nového gastro vybavení,

čímž jsme přispěli k

efektivnějšímu využití těchto prostor, současně vzniklo příjemnější pracovní prostředí a moderní zázemí splňující veškeré hygienické požadavky.

Uskutečněné stavební úpravy spočívaly v odstranění starých povrchových konstrukcí podlah, stěn a nahrazení novou dlažbou a obklady, a dále v úpravách na vnitřních rozvodech vody, kanalizace a elektro v souvislosti s pořízením nového gastro vybavení. Nové gastro vybavení nahradilo původní, zastaralé, nevyhovující a opotřebované vybavení (v rámci projektu došlo např. k pořízení nerezových stolů, horkovzdušné trouby, lednice, myčky, sklokeramické desky, digestoře, stolní vodní lázně s výpustí, pojízdného zásobníku na talíře s ohřevem).

 

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

 

 

 

 

„MODERNÍ BADATELNA EXPERIMENTŮM NAKLONĚNA“

Již v roce 2016 naše škola podala v rámci 47. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4 projekt na rekonstrukci stávající nevyhovující odborné učebny fyziky a chemie. Nejprve byl projekt zamítnut, aby bylo škole následně oznámeno, že díky shodě mnoha náhod a okolností je nakonec možno o tentýž projekt znovu požádat. S laskavým svolením a desetiprocentní finanční spoluúčastí zřizovatele školy – Obecního úřadu Melč pod vedením pana starosty Martin Urbanského – tak bylo učiněno a po formálním schválení projektu „MODERNÍ BADATELNA EXPERIMENTŮM NAKLONĚNA“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003021, s nástupem kalendářního roku 2021, byla započata rekonstrukce této učebny, a to v celkové výši 2.047.085,27 Kč.

Více zde 

 

ROPD k projektu Modernizovanými učebnami vstříc moderním výukovým metodám ZŠ Melč

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Modernizovanými učebnami vstříc moderním výukovým metodám“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010317), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výsledkem projektu bude modernizovaná učebna PC a cizích jazyků, které umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Dalším výsledkem bude možnost bezbariérového užívání budovy pro žáky se zdravotním nebo tělesným postižením. Součástí výstupů projektu bude také vytvoření přírodního herního koutku na zahradě ZŠ, který jednak zvelebení okolí školy a zároveň bude mít naučnou funkci.

 

Projektový den mimo školu – památník II. světové války Hrabyně

kvě 28 2019

Dne 21. 5. 2019 třída V. A  s třídní  učitelkou Mgr. Janou Šamárkovou realizovala projektový den mimo školu a to návštěvou Národního památníku II. světové války v obci Hrabyně.

 

Číst dál: Projektový den mimo školu – památník II. světové války Hrabyně

 

Erasmus v Melči     

 

Na přelomu února a března, přesněji od 24. února do 2. března 2019, se naše škola stala opravdu institucí evropskou. Díky realizaci projektu W.A.T.E.R. – in other ways, jenž spadá do mezinárodního programu Erasmus+ a do kterého jsme aktivně zapojeni i my, naši školu navštívili učitelé a žáci takřka ze všech koutů Evropy – z jihozápadu to byly země, jež daly světu slavné mořeplavce a objevy, tedy Portugalci, Španělé a Italové, z jihovýchodu přicestovali Čechům velmi blízcí Chorvaté a z poněkud pro nás spíše neznámé a tajemné severovýchodní destinace to byli pobaltští Litevci.

 

Číst dál: Erasmus v Melči

Mapa vodních zdrojů obce Melč a okolí – Erasmus +

 

V měsíci prosinci se naše škola zapojila do projektové aktivity Erasmus +: Mapa vodních zdrojů obce Melč.

logo Erasmus

 

 Číst dál: Mapa vodních zdrojů obce Melč a okolí – Erasmus +

 

nadpis

W.A.T.E.R. – in other ways

… je název pro mezinárodní projekt, který ve školních letech 2018/19 a 2019/20 realizuje naše škola (coby koordinátor celého projektu), spolu se školami z Chorvatska, italské Sardinie, Španělska, Portugalska a pobaltské Litvy. Projekt je financován z prostředků Evropské unie, resp. z programu Erasmus+, jehož cílem je mj. vytvářet strategická partnerství mezi školami, a to prostřednictvím spolupráce na společném tématu a výstupech projektu. Oním pojítkem /tématem/ našeho projektu je VODA z různých úhlů pohledu, ať už se jedná o její nepostradatelnost, úsporu, ochranu či nevypočítatelnost (sucha, povodně), využití (vodní mlýny, přehrady, elektrárny), ale i rekreaci (včetně lázeňství). To je jen základní obsah celého projektu, jeho další dílčí aktivity se dolaďují a řeší v rámci tzv. mobilit /výjezdů/. V tomto případě se jedná o týdenní dílem studijní, dílem poznávací pobyty na partnerských školách, kterých se bezplatně účastní jak žáci, tak i učitelé.

Časový harmonogram míst společných setkání /spolu s odkazy na webovské stránky partnerských škol/ je následující:

Školní rok 2018/19

Ø  listopad 2018              SARDINIE                    Sassari             www.ICBRIGATASASSARI.GOV.IT

Ø  únor 2019                   ČESKÁ REPUBLIKA      Melč                www.zsmelc.cz

Ø  květen 2019               PORTUGALSKO           Lisabon            www.agpiscinasolivais.com

Školní rok 2019/20

Ø  říjen 2019                   CHORVATSKO             Vinkovci          www.os-bkasica-vk.skole.hr

Ø  únor 2020                   ŠPANĚLSKO                 A Coruňa         www.lagrandeobradeatocha.com

Ø  květen 2020               LITVA                          Alytus              www.panemune.alytus.lm.lt

Ačkoliv nejatraktivnější a pro všechny účastníky nejsilnější jsou právě osobní setkání na výše uvedených místech Evropy, školy mezi sebou komunikují a sdílejí své postřehy a nápady také prostřednictvím platformy eTwinning, která je postavena na používání informačních a komunikačních technologií, která zapojeným školám nabízí především zázemí a služby a jejich pedagogům zase bezplatné příležitosti k průběžnému profesnímu rozvoji. Tato e-learningová aktivita je nedílnou součástí zmiňovaného programu Erasmus+.

Je více než zřejmé, že možnost spolupodílet se na tomto projektu významně ovlivňuje a obohacuje práci na každé ze zapojených škol. Pokud bychom měli zmínit alespoň některé přidané hodnoty vzhledem k naší škole, určitě by to bylo zdokonalení v anglickém jazyce, který je styčným v komunikaci všech škol, dále další posunutí naší školy vzhledem k pestrosti environmentálních aktivit, jež se na naší škole uskutečňují, a v neposlední řadě poznávání jiných evropských tradic a kultur skrze výjezdy do zahraničí, včetně navazování opravdových přátelských vazeb mezi účastníky. Konečně o všech aktivitách projektu, který po celou dobu jeho realizace bude doprovázet logo v podobě deštníku v barvách vlajek zainteresovaných států, je možno se více dozvědět i na samotných webovských stránkách projektu, tedy na: water-otherways.eu

logo erasmu

 

Výjezd na Sardinii - Erasmus+

 

Ve dnech od 3. 11. do 10. 11. 2018 se pět žáků naší školy spolu s paní učitelkou Ivanou Piskovskou a paní učitelkou Simonou Říhovou zúčastnilo prvního výjezdu (mobility) na italském ostrově Sardinie v rámci projektu "W.A.T.E.R. in other ways", financovaného programem Evropské unie Erasmus+.

logo Erasmus

 

skola mistem podpory

ŠKOLA MÍSTEM PODPORY A KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ II

… je nový název pro další čtyřiadvaceti měsíční projekt, financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy coby poskytovatelem dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který byl na naší škole zahájen s prvním školním dnem školního roku 2018/19. Svým obsahem dílem volně navazuje a rozvíjí již ukončený projekt, o čemž svědčí jeho stejný název, ovšem s pořadovou číslicí II, dílem otevírá aktivity a možnosti zcela nové.

Získaná dotace ve výši 1.633.076 Kč bude poměrnou částí rozdělena do mateřské školy, na školu základní a novinkou je i podíl ve školní družině.

V mateřské škole bude učitelkám a především dětem velkou pomocí personální podpora v podobě školního asistenta. Dále budou moci děti zcela nově v předškolním vzdělávání využívat ICT, konkrétně desítku mobilních zařízení (tabletů), které budou využívat napříč vzdělávacími oblastmi, např. Dítě a svět (příroda), Dítě a jeho psychika (logopedická cvičení).

Základní škola bude z předešlých dvou let nadále pokračovat v realizaci klubů, jejichž záběr se výrazně rozšířil. K čtenářským klubům a klubům logických a deskových her přibyly kluby komunikace v cizím jazyce, badatelské kluby nebo klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení. Stejně tak se osvědčilo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které bude aktuální s nástupem druhého pololetí daného školního roku. Horkou a atraktivní novinkou pro všechny žáky základní školy jsou realizace projektových dnů mimo školu, které budou primárně propojovat teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi, sekundárně pak budou upevňovat a tříbit vzájemné vztahy mezi žáky. Služby nově vzniklé personální podpory kariérového poradce pak budou určeny především žákům staršího věku vzhledem k jejich zodpovědné volbě budoucího povolání.

V aktivitách školní družiny se znovu objevují jak činnosti mateřské školy, tak i školy základní. Konkrétně se jedná o realizaci klubů s rozličným zaměřením (badatelský, čtenářský, klub zábavné logiky a deskových her) a o využití další desítky mobilních tabletů účastníky školní družiny v zájmovém vzdělávání.

Projekt pamatoval i na tematicky různorodě zaměřené vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož se zúčastní učitelé mateřských a základních škol, stejně jako vychovatelé školní družiny.

Věříme, že zmiňovanými aktivitami projektu a společnou snahou a úsilím posunout naši školu správným směrem dosáhneme toho, že se všem dětem, žákům a účastníkům školní družiny dostane kvalitní a vyvážené podpory v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání.

 

100. výročí vzniku ČSR

 

Ohlédněme se spolu ZPĚT,

co událo se za 100 LET…

Poslední říjnový pátek si děti, žáci, učitelé i zájemci z řad veřejnosti v slavnostně vyzdobených prostorách tělocvičny naší školy připomněli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Svůj hold naší republice dali děti a žáci skrze krátká, nicméně velmi edukační a tematicky různorodá vystoupení, která si připravili pod vedením svých třídních učitelů.

Stominutovou přehlídku zahájili druháci osvětlující československou státní symboliku, aby je vzápětí vystřídaly děti z mateřské školy za tónů slovenské lidové písně Nad Tatrou sa blýska, a připomněly tak pětasedmdesátileté soužití s naším východním sousedem – Slovenskem. Starší žáci ze Štáblovic zmínili významná a památná místa českého i slovenského národa, zatímco páťáci předvedli, že úsloví Co Čech, to muzikant stále platí a došlo i na oblíbenou píseň prvního československého prezidenta Ach synku, synku. Nejmenší štáblovičtí žáčci se zase proměnili ve významné osobnosti vědy a kultury, zatímco nejmladší melčtí žáčci se coby výletníci seznamovali s dominantami naší obce. Třeťáci prostřednictvím módní přehlídky ukázali, jakou cestou se v průběhu celého století ubíral vkus, elegance a praktičnost v odívání a poté čtvrťáci jako významné osobnosti našeho sportu rozvášnili publikum svým pokřikem Kdo neskáče, není Čech. Erudovanou přednášku o vývoji české měny doplněnou vhodně zvolenými hudebními vstupy si připravili sedmáci, zatímco šesťáci nahlédli pod pokličku prvorepublikové kuchyně, a to i s ochutnávkou. Představení uzavírala vystoupení našich nejstarších žáků – osmáci naši republiku představili ve světle velmoci pro výrobu dopravních prostředků, a to s názornou ukázkou, a deváťáci se proměnili v jedenáct manželských párů, přičemž muž představoval daného prezidenta, zatímco dívka jeho životní partnerku.

Cílem projektového dne nebylo podat vyčerpávající informace o naší zemi, to konečně nebylo a ani není možné. Šlo především o to, aby si děti a žáci prostřednictvím vlastních vystoupení připomněli bohatou minulost našeho národa či jeho významné osobnosti a události, které svým konáním naši zemi zviditelnili. Zároveň si mohli žáci uvědomit, že budoucnost naší země bude jednou v jejich rukou. A bez vzdělání, slušnosti, pravdomluvnosti, zodpovědnosti a píle asi lepší nebude.

Závěrem je třeba velmi poděkovat všem učitelům a zaměstnancům, kteří toto dopoledne spoluvytvářeli, dále rodičům, kteří svým dětem vypomáhali a podporovali je, a konečně významným hostům – projektové manažerce ve vzdělávání Gabriele Geherové, výchovné a kariérové poradkyni Jarmile Prdové a panu starostovi Martinu Urbanskému, kteří usedli do poroty, jež měla nelehký úkol, a to vybrat pět nejlepších vystoupení. Pro úplnost dodáváme, že na čtvrtém a pátém místě se umístili čtvrťáci a třeťáci, na třetí příčku vystoupaly děti mateřské školy, druhé místo získali nejmladší žáci ze štáblovické školy a pomyslné zlato si odneslo defilé československých a českých prezidentů v podání deváťáků.

Vendulka Ottová

 

 

LOGO PROJEKTU ERASMUS+ W.A.T.E.R. – in other ways 

Všichni žáci školy se zapojili do projektové aktivity Erasmus + Navrhni logo projektu.

Z každé třídy bylo vybraných pět nejoriginálnějších návrhů, které byli vystavené na jedné velké společné nástěnce. Jak žáci, tak i učitelé měli možnost hlasování o nejlepší, nejnápaditější a nejoriginálnější logo projektu. Mezi nejúspěšnějšími jsou loga od žáků: Vendula Haasová, Matěj Bolf, Anežka Štencková, Anna Škrobánková a Kateřina Seidlerová. Vybraná loga budou reprezentovat naší školu na Sardinii, kde budou představeny žáky devátého ročníku. Všechna vytvořená loga jsou velmi nápaditá a reprezentativní, proto doufáme, že jedno z nich bude tím vítězným a stane se logem celého projektu.

Mgr. Piskovská

 

 

 

Projektový den mimo školu - Beskydy - výlet IX.A

Ve dnech 4. – 6. října se žáci 9. ročníku a čtyři žákyně 7. ročníku zúčastnili projektového dne mimo školu. Jednalo se o tří denní výlet do Beskyd, s ubytováním na horské chatě Studeničné.

Cesta autobusem a vlakem uběhla rychle, což se nedá říct o výšlapu na samotnou chatu. Zrealizovali jsme spoustu zajímavých skupinových her, při kterých jsme se všichni dobře bavili. Stejně se nám líbili i výhledy na okolní krajinu při společných výšlapech J Pro žáky bylo také zorganizované projektové odpoledne pod vedením odborníka z praxe. Společně s odborníkem jsme besedovali na témata Mexiko a skialpinizmus.

Mgr. Piskovská a Mgr. Rychlíková

 

Škola místem podpory a kvalitního vzdělání

skola mistem podpory

To je název dalšího dvouletého projektu (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001032), jehož realizaci nově spolufinancuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (skrze Evropské strukturální a investiční fondy Evropské unie), spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který počínaje 1. zářím 2016 řeší naše škola.

Tento projekt (v celkové výši 1.009.330 Kč), resp. jeho dílčí aktivity, si naše škola „ušila sobě na míru“ prostřednictvím pevně daných šablon. Z nich si vybrala takové, které jí pomohou vytvořit ze školy instituci, jež bude místem podpory nejenom pro děti a žáky, ale i jejich rodiče, a zároveň místem, kde se žákům bude dostávat kvalitního základního vzdělání, jež je pro každého z nich klíčem od dveří s nápisem „MOJE BUDOUCNOST“.

Více informací o projektu Škola místem podpory a kvalitního vzdělání

MISP – Massage in Schools Programme

Logo-MISA-International

 Aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

Více informací o projektu MISP – Massage in Schools Programme

Čteme a rozumíme, mluvíme a poznáváme

logo-zlate-ruce

cteme-rozumimeŠestiměsíční projekt ČTEME A ROZUMÍME, MLUVÍME A POZNÁVÁME (zkráceně Čteme a mluvíme), spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl na naší škole zahájen 1. července 2015. Projekt vychází z Výzvy č. 56 a je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci tohoto projektu budou na naší škole realizovány dvě klíčové aktivity – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Více informací o projektu Čteme a rozumíme, mluvíme a poznáváme

Obratný v technice i cizím jazyce

logo-zlate-ruce

cteme-rozumimeČtyřměsíční projekt OBRATNÝ V TECHNICE I CIZÍM JAZYCE, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl na naší škole zahájen 1. září 2015. Projekt vychází z Výzvy č. 57 a je zaměřen na podporu realizace kurikulární reformy, resp. na rozvoj technických dovedností a výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních.

V rámci tohoto projektu budou na naší škole realizovány dvě klíčové aktivity – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce formou blended-learningu. 

Více informací o projektu Obratný v technice i cizím jazyce

Comenius

PCU logo

Tento projekt byl realizován na finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Více informací o projektu Comenius

 

Zlaté české ruce zasáhnou Tvé srdce

logo-zlate-ruce

Něco málo o projektu

Realizace projektu ZLATÉ ČESKÉ RUCE ZASÁHNOU TVÉ SRDCE, registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/02.0106, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byla na naší škole zahájena 1. června 2013. Samotný cíl projektu je obsažen v jeho názvu, tedy co největšímu počtu žáků naší školy ukázat, že jen poctivá a s láskou vykonaná práce je ta nejlepší a často věky přetrvávající.

Více informací o projektu Zlaté české ruce zasáhnou tvé srdce

Dotkněte se inovací

inovace

Dotkněte se inovací

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

 

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

 

Cílem projektu je

$1Ø  zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníkůa pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,

$1Ø  zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,

$1Ø  zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

Více informací o projektu Dotkněte se inovací