• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Co dělat, když …

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu různých forem rizikového chování žáků. Proto chceme být připraveni zachytit případné rizikové projevy v počátku a účinně zamezit jakémukoli ohrožení. S tímto záměrem jsme vytvořili soubor informací pro rodiče i žáky s názvem „Co dělat, když…“, který slouží jako návod k prvotnímu zachycení varovných signálů a zároveň poskytuje rady, jak postupovat a kam se obrátit. Jeho důležitou součástí je spolupráce rodičů s pedagogy. Kdybyste měli podezření, či dokonce jistotu, že Vaše dítě jeví známky rizikového projevu chování či je mu ubližováno, bezprostředně se obraťte na některého z pedagogů. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci odborně a bezpečně vyřešíme.

Poradní tým školy:

Ředitel školy – Mgr. Pavel Piskovský

Výchovný poradce – Mgr. Lucie Kotásková (konzultační hodiny - denně 7:30 - 8:15)

Školní metodik prevence – Mgr. Simona Říhová (konzultační hodiny –středa 12:30 - 13: 30 a po domluvě)

Co dělat, když ...

Pro žáky

 ...mám nutkaní si ublížit.

... si ubližuje kamarád.

... mi nejde učení.

... se bojím spolužáků.

Pro rodiče

... je moje dítě ovládáno počítačem a ne naopak. 

... moje dítě chodí za školu.

... se mé dítě sebepoškozuje.

... mému dítěti ubližují.

... moje dítě šikanuje jiné.