Drobečková navigace

Úvod > Základní školy a ŠD > Aktuality > Září 23 v MŠ Štáblovice

Září 23 v MŠ ŠtábloviceNový školní rok pro mateřské školy začal v pátek 1. 9. 2023. Přivítali jsme 8 nově příchozích dětí, které adaptaci zvládli bez větších problémů a rychle si zvykli na režim mateřské školy.  V letošním školním roce předškolní děti navštěvují v odpoledních činnostech zájmové útvary: v pondělí si rozvíjejí předškolní dovednosti a znalosti, pracují s ITC technikou (tablety a s interaktivní robotickou pomůckou Bee Bot Včelkami se základy programování), v úterý se seznamují s cizím jazykem  „Angličtina hrou“, ve středu plní hravé úkoly při „Práci na PC“, ve čtvrtek rozvíjejí všechny oblasti vzdělávání v „Metodě dobrého startu“ a pro děti s logopedickými vadami je každý čtvrtek dopoledne připravena „Logopedická prevence aneb cvičíme jazýčky pro bystré hlavičky“, která se zaměřuje na průpravné cvičení jazykových dovedností. V druhém zářijovém týdnu proběhla pro všechny rodiče dětí třídní schůzka, na které se dozvěděli  vše, co je ve školním roce 2023 – 2024 čeká a byli seznámeni i se změnami ve Školním řádu mateřské školy, Školním vzdělávacím programem „Pohádkový svět“ a Vnitřním řádem školní jídelny – výdejny. 19. září 2023 se všechny děti zúčastnily výletu do firmy Vitaminátor v Sosnové. I když sluníčko vystřídaly kapky deště, všem dětem se výlet s edukačním programem moc líbil. Děti si prošly Sadařovu stezku, plnily úkoly, setkaly se se spoustou zvířat, které si pohladily a ochutnaly zdejší výrobky. V posledním týdnu děti sportovaly na fotbalovém hřišti s Čokoládovou tretrou Sokolíka Pepíka. Den se vydařil nejen slunečným počasím, ale také sportovním nasazením všech dětí. Za rychlý běh slalomem, běh k metě, sprint a jiné sportovní aktivity, byly všechny děti odměněny diplomem a sladkou odměnou. V září jsme se zapojili do nového pilotního projektu s dopravní bezpečnosti REFLEXÁCI a vytvořili jsme nový projektový den „Jsme reflexáci a jsme vidět“. Děti se zprvu seznámily s vizí projektu „Reflexáci“, dále byly seznámeni s desaterem bezpečného chodce a správným umístěním reflexních samolepek na oděv. V průběhu dne děti plnily venku v přírodě různé úkoly, jež se vztahovaly k dopravě: poznávaly dopravní značky, dopravní prostředky,  hledaly dvojice dopravních značek či dopravních prostředků, stavěly semafor aj.  

Výtvarnými dovednostmi děti reprezentovaly obecní akci Den s IZS, kde byly vystaveny obrázky na téma „Hasiči“. V tomto měsíci jsme  také vyhlásili materiální sbírku pro Městský útulek v Opavě a za příspěvky všem děkujeme.

fotografie