Drobečková navigace

Úvod > Základní školy a ŠD > Aktuality > Září v MŠ Štáblovice

Září v MŠ ŠtábloviceZáří v MŠ Štáblovice

Ve středu 1. 9. 2021 nám všem začal nový školní rok. Přivítali jsme dvanáct nově příchozích dětí, kterým nastala nová životní etapa v jejich životě. Děti se musely odloučit od svých rodičů a zvyknout si na nové kamarády. Adaptace těchto dětí probíhala během celého měsíce září, ale už teď můžeme říci, že ji zvládly dobře. Našim úkolem teď bude, abychom těmto dětem pomohli v osvojení potřebných dovedností a návyků.

I v letošním roce jsme zahájili sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka. Musíme říci, že jako každý rok připravené pytle děti a jejich rodiče plní kaštany a žaludy a my je rádi předáme. Třetí týden byly pro předškolní děti zahájeny zájmové útvary, které budou vždy probíhat od 12,00 – 12,45 hodin. V pondělí se věnujeme předškolním dětem a naší snahou je procvičování a hlavně zdokonalování jejich vědomostí a dovedností, které by každé dítě mělo mít osvojeno před vstupem do ZŠ a také se učí  práci s tablety. Úterý patří výuce anglického jazyka „Angličtina pro předškolní děti“. Celou výuku děti doprovází kamarádi kocour Cookie, kačer Denzel a klokan Lulu, kteří se pomocí hry seznamují s novými slovíčky, písničkami po celý rok. Ve středu se děti budou seznamovat s IT technikou – „Práce na PC pro předškolní děti“. Děti se zde učí s novými programy, pomocí kterých si hravou formou rozvíjí logické myšlení, matematické i jazykové dovednosti a učí se pracovat s myší a ikony na obrazovce. Čtvrteční dopoledne je vyčleněno dětem, které potřebují logopedickou podporu  „Logopedická prevence aneb cvičíme jazýčky pro bystré hlavičky. V tomto zájmovém útvaru se zaměřujeme na průpravná cvičení, jazykové dovednosti, dechová cvičení a nedostatky ve výslovnosti. Posledním zájmovým útvarem je „Metoda dobrého startu“, který je letos nový a probíhá odpoledne čtvrtek. Zde si děti mohou procvičit pomocí správných cvičení a postupů, percepčně motorický rozvoj, rozvoj řeči a utváření sociálních vztahů. Přispívají také k lateralizaci, vnímání, tělesného schématu a zlepšení vnímání pravolevé orientace na vlastním těle a v prostoru. I letos jsme se s dětmi zapojili do projektu “Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”. Program je rozdělen do třech věkových skupin dle úrovně schopností dětí. Cílem je, aby se děti naučily mít rády pohyb a vnímaly ho do budoucna jako přirozenou součást života. Dále proběhl také výlet mimo školu Vitaminátor. Ten byl plně hrazen z finančních prostředků EU a využil se z šablon pod názvem “Škola místem podpory a kvalitního vzdělávání III. Dětem počasí přálo a mohly si prohlédnout výrobní prostory firmy Vitaminátor s.r.o., byly součástí procesu zpracování ovoce a výroby přírodních šťáv. Mohly si také tyto šťávy ochutnat. Setkaly se s koňmi, prošly si naučnou stezkou, kde plnily předem připravené úkoly, byly zapojeny do interaktivních her a využily lanové centrum. Domů si odvezly vyrobené přírodní šťávy. V posledním týdnu jsme s dětmi uspořádaly drakiádu. I když vítr foukal jen mírně, drak nám vzlétl a vidět radost v dětských očích, bylo krásné. Všechny děti byly odměněny sladkou odměnou a diplomem. Ještě jsme stihli uspořádat materiální sbírku pro psy a kočky pro Městský útulek v Opavě. Materiální pomoc, kterou společně dáme dohromady, bude odevzdána v měsíci říjnu. Tímto všem dětem a rodičům děkujeme.

Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice
Září MŠ Štáblovice