• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Zdravá škola

zdravaSkola

Škola je postavena na demokratických pravidlech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Program školy je organizován na principech regionálního vzdělávání a otevřenosti pro další aktivity dětí a mládeže v regionu (využití tělocvičny, sauny, internetu, odborných učeben apod.). V letošním roce doznala výrazných změn budova školy. Došlo k výměně oken a zateplení fasády, což byl také jeden z cílů projektu „Zdravá škola“. Kromě těchto úprav chceme dále pokračovat v dovybavení tříd novým školním nábytkem a postupně zmodernizovat a dovybavit také odborné učebny.

 

Záměr pozitivní změny v atmosféře školy vyžaduje od vyučujících zamýšlet se nad svojí výchovnou prací a formulovat svou pedagogickou činnost z různých pohledů. O toto se naši pedagogové pokoušejí již delší dobu. Jsou si vědomi skutečnosti, že máme-li děti naučit dobrým způsobům jednání, musíme je průběžně vést k poznání základních etických principů. Z mnoha aktivit, které se na naší škole uskutečňují, stojí za zmínku např. zapojení se do projektu „Ovoce do škol“, dotované mléko z  EU pro žáky 1. stupně, projekt „ Zdravé zuby“ zaměřený na prevenci zubních kazů u dětí, získání mezinárodního titulu „Ekoškola“. V odpoledních hodinách mají žáci školy možnost navštěvovat „Preventivní aktivity“ zaměřené na sportovní a rukodělné činnosti. Žáci všech ročníků jsou zapojeni v tělesné výchově do projektu „Školní sportovní ligy“, který je zaměřen na nejen na sportovní hry, ale také na atletické a gymnastické dovednosti. Pravidelně se žáci účastní také projektu „Dopravní výchova“, kde mají možnost si vyzkoušet jízdu na kole na dopravním hřišti a v praxi si ověřit znalost dopravních značek a situací v silničním provozu.

Nově jsme se zapojili ve školním roce 2013/2014 do programu „Zdravá pětka“, který se uskuteční na jaře 2014 v rámci „Dne zdraví“ pod vedením odborných lektorů. Vzdělávací programy budou zaměřeny na oblast zdravé výživy: „Škola zdravé pětky“ pro 1. stupeň a „Párty se zdravou pětkou“ pro 2. stupeň. Žáci 5. ročníku se účastní soutěže „Hravě žij zdravě“, která se zabývá zdravým životním stylem a zábavnou formou děti ke zdravému způsobu života vede.