• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

zdravaSkolaVe školním roce 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu Škola podporující zdraví řízeného Státním zdravotním ústavem v Praze. Naším cílem je učit děti, rodiče i učitele zdravému způsobu života a dovednostem zdraví podporujícího chování. V porovnání s předcházejícími lety se principy zdravého životního stylu stále více stávají přirozenou součástí života školy a jsou vnímány jako běžná každodenní činnost v kontextu podpory zdraví. S podporou zdraví je třeba začít od nejranějšího dětství. Člověk může své zdraví ovlivňovat zejména prevencí, což je nejlepší způsob předcházení mnohdy zbytečným zdravotním problémům.

 

Mladý zdravotník

V pátek 17. dubna jsme se zúčastnili soutěže Mladý zdravotník, kterou zorganizoval Oblastní spolek ČČK v Opavě. Vyzkoušeli jsme si tak poskytnutí první pomoci v praxi. Stanoviště s figuranty byla velmi profesionálně vytvořena a soutěž jsme si opravdu užili. Umístili jsme se na pěkném šestém místě. 

Štěpánka, Petra, Katka, Anička, Filip a Jakub

Den Země a zdraví

Dne 12. dubna 2019 byl na škole zrealizován Den Země a zdraví. Na nižším stupni se žáci zabývali zdravou výživou, péčí o zdravé zuby, základy zdravovědy a ekologickým tříděním odpadů. Na vyšším stupni žáci pracovali s pracovními listy Ekoškoly - Voda, Energie a Odpady. Dále si žáci vyzkoušeli základy první pomoci v praxi na třech zdravotních stanovištích - autonehoda, zlomeniny a  tepenné krvácení. Na tyto stanoviště se přišel podívat také nižší stupeň. Po splnění zrdravotních úkolů jsme uklidili svah u dětského domova, park od větví a školní zahradu.Všem patří velký dík, neboť byla skutečně zima. 

Ekotým

 

Mladý zdravotník 2018

V pátek 11. května 2018 se naši mladí zdravotníci zúčastnili soutěže Mladých zdravotníků v Opavě. Soutěž zorganizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže v Opavě. Děti si vyzkoušely základy první pomoci na velmi pěkně nachystaných zdravotních stanovištích. Umístili se na osmém místě. Soutěž byla náročná a velmi poučná. 

Mgr. Lumír Novák

Den zdraví

Při příležitosti celosvětového Dne zdraví proběhl na naší škole v pátek 20. 4. 2018 projektový Den zdraví a  také vzdělávací akce Nadačního fondu Albert „ZDRAVÁ 5“.

Číst dál: Den zdraví

Zlaťáci Zdravé 5

Dne 7. 6. 2014 se uskutečnilo celonárodní finále soutěže Zlaťáci Zdravé 5, které proběhlo v Olomouci.

Číst dál: Zlaťáci Zdravé 5

Mladí zdravotníci

Dne 16. května 2014 se konala v Opavě soutěž Hlídek Mladých zdravotníků v areálu Oblastního spolku Českého červeného kříže. Žáci zde soutěžili v kategorii Mladý zdravotník I. a II. stupně. Na modelových stanovištích si žáci ověřili v praxi své znalosti z první pomoci (obvazová technika, transport raněných, základy první pomoci). Žákyně II. stupně se umístily na pěkném 4. místě. Všem zúčastněným děkuji za jejich snahu a soutěživost.

Lumír Novák

Den zdraví

7. duben je Dnem zdraví. Při této příležitosti se žáci celé školy zapojili nejen do projektového vyučování zaměřeného na zdravou výživu, ale žáci 1., 2. a 6., 7. ročníku také do vzdělávací akce Nadačního fondu Albert „ZDRAVÁ 5“.

Číst dál: Den zdraví

Projekt "Zdravá svačina"

Vážení rodiče, rádi bychom Vás prostřednictvím našich webových stránek seznámili s projektem „ Zdravá svačina“, který probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Informace můžete získat FB profilu www.facebook.com/zdrava.svacina, kde se dozvíte více o zdravém stravování, vhodnosti jednotlivých potravin a také důležitosti dopoledních svačinek u dětí, které by neměly být v žádném případě opomíjeny.                                

Mgr. A. Vavrečková, Mgr. V. Kornas

Zdravá škola

zdravaSkola

Škola je postavena na demokratických pravidlech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Program školy je organizován na principech regionálního vzdělávání a otevřenosti pro další aktivity dětí a mládeže v regionu (využití tělocvičny, sauny, internetu, odborných učeben apod.). V letošním roce doznala výrazných změn budova školy. Došlo k výměně oken a zateplení fasády, což byl také jeden z cílů projektu „Zdravá škola“. Kromě těchto úprav chceme dále pokračovat v dovybavení tříd novým školním nábytkem a postupně zmodernizovat a dovybavit také odborné učebny.

Číst dál: Zdravá škola