• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


Zdravá svačina ze školní zahrady

Dne 17. dubna 2019 jsme ve škole nakrájeli jablka ze školní zahrady v rámci Ekoškoly a projektu Zdravá svačinka do školy. Jablka jsme roznesli na první i druhý stupeň, taktéž do mateřské školy. Samozřejmě jsme mysleli také na naše pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy. Akce byla velmi zdařilá a všem velmi chutnalo. 

Štěpánka, Katka, Anička a Petra ze 7.A

 

Den Země a zdraví

Dne 12. dubna 2019 byl na škole zrealizován Den Země a zdraví. Na nižším stupni se žáci zabývali zdravou výživou, péčí o zdravé zuby, základy zdravovědy a ekologickým tříděním odpadů. Na vyšším stupni žáci pracovali s pracovními listy Ekoškoly - Voda, Energie a Odpady. Dále si žáci vyzkoušeli základy první pomoci v praxi na třech zdravotních stanovištích - autonehoda, zlomeniny a  tepenné krvácení. Na tyto stanoviště se přišel podívat také nižší stupeň. Po splnění zrdravotních úkolů jsme uklidili svah u dětského domova, park od větví a školní zahradu.Všem patří velký dík, neboť byla skutečně zima. 

Ekotým

 

Mezinárodní den Ekoškol

Dne 8.11.2018 byl zrealizován na škole národní projekt MEZINÁRODNÍ DEN EKOŠKOL. Projekt probíhal v prostorách tělocvičny, kde nás navštívili předškoláci z mateřské školky s Ekotýmem. Tématem projektu byla ENERGIE. Ekotým si připravil pro mateřskou školku 5 poučných stanovišť hravou formou: Fosilní paliva, Obnovitelné zdroje energie, Sestavení jednoduchého elektrického obvodu a rozdělání ohně křesadlem, Sestavení větrného mlýnu a omalovánka. Na konci pro Ekotým připravila mateřská škola povídání o plýtvání jídlem a o využívání regionálních potravin. Na závěr jsme všichni dostali sladkou odměnu. Tento projekt se nám velmi vydařil.

Štěpánka Sedláčková, Kateřina Seidlerová a Petra Hefková

Strom života

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 byl pro žáky šestého ročníku zrealizován interaktivní vzdělávací program pro školy o významu vody pro člověka a planetu - Strom života. Žáci čistili vodní prameny a uctívali duchy. Výuka byla pro žáky zrealizována díky odborné a finanční podpory společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Ekotým

Ekologická škola MSK

Naše škola uspěla v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a získala Referenční list za mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání - meteorologické měření. Dne 24. října 2018 v Ostravě ocenění převzal starosta obce, ředitel školy a koordinátor EVVO. Toto ocenění naše škola získala především díky kvalitní práci Ekotýmu a ostatních žáků.

Mgr. Lumír Novák

Strom svobody

Dne 22. října 2018 jsme se společně sešli v parku, abychom oslavili 100. výročí založení Československa. Získali jsme zdarma český národní strom - lípu srdčitou, který jsme zasadili v obecním parku v Melči. Akce se zúčastmil starosta obce, vedení školy, Ekotýmy z MŠ a ZŠ, pedagogové, školník a žáci. Děti z mateřské školy měly velmi pěkné hudební vystoupení. Nyní nás čeká následná péče o strom. Všem zúčastněným vřele děkujeme.

Ekotým

 

72 hodin - Ukliďme si obec

Ve dnech 11. - 12. října 2018 proběhl na škole národní projekt 72 hodin - Ukliďme si obec. Ve čtvrtek žáci zažili pěkný cyklovýlet, opékačku buřtů a stezku odvahy. Za odměnu pak ve škole žáci Ekotýmu a deváté třídy přespali. V pátek se uklízelo, až se prášilo. Společnými silami jsme uklidili obecní okrasné záhony, pohrabali listí v parku, upravili školní zahradu a uklidili příkopy směrem na Radkov. Děkujeme žákům a učitelům za skvěle odvedenou práci.

Ekotým

Ekotým MŠ Melč

V pondělí 24. září 2018 se v 16,00 hodin v mateřské škole sešli zájemci z řad rodičů i dětí, kteří chtějí v letošním školním roce pracovat v ekotýmu. Dětský ekotým připravil pro své maminky na uvítanou sladké pohoštění připravené ze zdravých surovin, aby tak převedl do praxe poznatky z tématu Jídlo a svět.

Číst dál: Ekotým MŠ Melč

První schůzka Ekotýmu 2018/2019

Dne 12. 9. 2018 se uskutečnila velká schůzka Ekotýmu. V Ekotýmu proběhlo několik týmových her, kdy se děti seznamovaly a učily se pracovat v týmu. Dále jsme probrali 7 kroků programu Ekoškola a stanovili jsme si pravidla Ekotýmu. Následně proběhlo pasování žáků do funkcí. Na konci žáci dostali sladkou odměnu a schůzka byla ukončena.

Štěpánka Sedláčková a Anna Škrobánková