• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


Mezinárodní den Ekoškol 2017/18

Dne 10. listopadu proběhl na škole Mezinárodní den Ekoškol. Tématem byla zdravá strava a ekologická doprava. Žáci z Ekotýmu si připravili pro děti z mateřské školky šest zábavných stanovišť - mléčné výrobky, cereální výrobky, mrkvový salát, smog, ekologická a neekologická doprava a koloběžky. Při projektu proběhla úzká spolupráce ekotýmů z mateřské a základní školy. Akce byla velmi zdařilá a děti si ji patřičně užily.

Ekotým

 

Titul Ekologická škola v Moravskoslezském kraji putoval i na Opavsko

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace byla jednou z padesáti škol, která se přihlásila do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji se svým projektem Webkamera u čapího hnízda v Melči. Dílčí činnosti spojené s realizací tohoto projektu byly odbornou porotou značeny přívlastkem „mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji“, a tím pádem škola v Melči získala certifikát, resp. prestižní titul Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017 a dárkové poukazy na nákup pracovních pomůcek, experimentálního vybavení pro přírodovědné obory a ekologických pomůcek a hraček v celkové hodnotě 35 tisíc korun.

Číst dál: Titul Ekologická škola v Moravskoslezském kraji putoval i na Opavsko

72 hodin v Melči 2017/18

Ve čtvrtek 12. října proběhl ve škole zábavný výukový program o vodě s názvem  Strom života, kterého se zúčastnili žáci šestého ročníku. Následující den byl zaměřený na úklid obce. Žáci uklízeli spadané listí, příkopy podél cest, autobusové stanoviště a nasbírali plody pro lesní zvěř. Zábavné odpoledne zahrnovalo cyklovýlet, opékání buřtů a bylo zakončené stezkou odvahy, kterou zrealizovali deváťáci.

Ekotým

ekoskola

EKOKODEX naší mateřské školy

Hymna ekoškolky

1. My jsme melčská ekoškolka

je tu velká legrace

ráno si vždy pohrajeme

pak se dáme do práce.

Ref: Přírodu tu rádi máme, zvířátka i kytičky,

nepořádek neděláme, my jsme hodné dětičky.

2. Máme rádi zdravé jídlo,

zeleninu, ovoce,

vše zapijem čistou vodou

to nás hřeje u srdce.

Ref: Přírodu tu rádi máme, zvířátka i kytičky,

nepořádek neděláme, my jsme hodné dětičky.

3. S odpady si poradíme

papír, hliník i plasty

do kontejneru vytřídíme

zakládáme komposty.

Ref: Přírodu tu rádi máme, zvířátka i kytičky,

nepořádek neděláme, my jsme hodné dětičky.

4. Do vody nic neházíme

čistá voda poklad je

A proto vodou šetříme

ať na planetě zůstane.

Ref: Přírodu tu rádi máme, zvířátka i kytičky,

nepořádek neděláme, my jsme hodné dětičky.

 

 

PRAVIDLA EKOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ NAŠÍ MŠ aneb EKOKODEX

ODPADY

$1·         Třídíme papír, plasty, hliník, baterie

$1·         Na papír kreslíme z obou stran

JÍDLO

$1·         Máme rádi zdravé jídlo, zeleninu, ovoce

$1·         Pijeme vodu

$1·         Jídlo nevyhazujeme do koše

VODA

$1·         Šetříme vodou

$1·         Používáme dešťovou vodu na kytičky

$1·         Utahujeme kohoutky

$1·         Zbytečně nesplachujeme

PROSTŘEDÍ

$1·         Staráme se o zahradu, zvířátka i kytičky

$1·         Kompostujeme

$1·         Pěstujeme, sázíme

Napsala Bc. Lucie Zálešáková, vložila uč. Hana Seidlerová

Litter Less

V letošním roce se naše škola zapojila do odpadové kampaně LITTER LESS (Wrigley Company Faundation) v rámci mezinárodního programu EKOŠKOLA. Škola obdržela 8 500 Kč jako dar a tyto peníze byly využity na odpadkové koše na tříděný odpad.

Číst dál: Litter Less

Den Země - 22. duben 2014

Ráno se žáci druhého stupně zabývali vyplňováním pracovních listů na téma Papír, Voda, Elektřina a Elektroodpad. Po velké přestávce se převlékli do pracovních oděvů a podíleli se na úklidu obce, vyčistili areál zámeckého parku, vypleli doskočiště na hřišti a upravili školní okrasné a užitkové záhony.

Číst dál: Den Země - 22. duben 2014

72 hodin - Ruku na to

V měsíci září se připravujeme na celonárodní projekt „72 hodin - Ruku na to“. Zapojíme se tak do celostátního projektu a společně uklidíme prostředí školy a obce Melč. Akce proběhne ve dnech 10. - 11. října, kdy mohou žáci přespat ve škole a zažít zábavné odpoledne spojené s přírodovědnými hrami, sběrem plodů pro lesní zvěř, opékáním buřtů a vařením polívky v kotlíku.

Mgr. Lumír Novák (koordinátor EVVO), Mgr. Jarmila Prdová