• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


72 hodin v Melči 2017/18

Ve čtvrtek 12. října proběhl ve škole zábavný výukový program o vodě s názvem  Strom života, kterého se zúčastnili žáci šestého ročníku. Následující den byl zaměřený na úklid obce. Žáci uklízeli spadané listí, příkopy podél cest, autobusové stanoviště a nasbírali plody pro lesní zvěř. Zábavné odpoledne zahrnovalo cyklovýlet, opékání buřtů a bylo zakončené stezkou odvahy, kterou zrealizovali deváťáci.

Ekotým

ekoskola

Litter Less

V letošním roce se naše škola zapojila do odpadové kampaně LITTER LESS (Wrigley Company Faundation) v rámci mezinárodního programu EKOŠKOLA. Škola obdržela 8 500 Kč jako dar a tyto peníze byly využity na odpadkové koše na tříděný odpad.

Číst dál: Litter Less

Den Země - 22. duben 2014

Ráno se žáci druhého stupně zabývali vyplňováním pracovních listů na téma Papír, Voda, Elektřina a Elektroodpad. Po velké přestávce se převlékli do pracovních oděvů a podíleli se na úklidu obce, vyčistili areál zámeckého parku, vypleli doskočiště na hřišti a upravili školní okrasné a užitkové záhony.

Číst dál: Den Země - 22. duben 2014

72 hodin - Ruku na to

V měsíci září se připravujeme na celonárodní projekt „72 hodin - Ruku na to“. Zapojíme se tak do celostátního projektu a společně uklidíme prostředí školy a obce Melč. Akce proběhne ve dnech 10. - 11. října, kdy mohou žáci přespat ve škole a zažít zábavné odpoledne spojené s přírodovědnými hrami, sběrem plodů pro lesní zvěř, opékáním buřtů a vařením polívky v kotlíku.

Mgr. Lumír Novák (koordinátor EVVO), Mgr. Jarmila Prdová