• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


Strom svobody

Dne 22. října 2018 jsme se společně sešli v parku, abychom oslavili 100. výročí založení Československa. Získali jsme zdarma český národní strom - lípu srdčitou, který jsme zasadili v obecním parku v Melči. Akce se zúčastmil starosta obce, vedení školy, Ekotýmy z MŠ a ZŠ, pedagogové, školník a žáci. Děti z mateřské školy měly velmi pěkné hudební vystoupení. Nyní nás čeká následná péče o strom. Všem zúčastněným vřele děkujeme.

Ekotým

 

72 hodin - Ukliďme si obec

Ve dnech 11. - 12. října 2018 proběhl na škole národní projekt 72 hodin - Ukliďme si obec. Ve čtvrtek žáci zažili pěkný cyklovýlet, opékačku buřtů a stezku odvahy. Za odměnu pak ve škole žáci Ekotýmu a deváté třídy přespali. V pátek se uklízelo, až se prášilo. Společnými silami jsme uklidili obecní okrasné záhony, pohrabali listí v parku, upravili školní zahradu a uklidili příkopy směrem na Radkov. Děkujeme žákům a učitelům za skvěle odvedenou práci.

Ekotým

Ekotým MŠ Melč

V pondělí 24. září 2018 se v 16,00 hodin v mateřské škole sešli zájemci z řad rodičů i dětí, kteří chtějí v letošním školním roce pracovat v ekotýmu. Dětský ekotým připravil pro své maminky na uvítanou sladké pohoštění připravené ze zdravých surovin, aby tak převedl do praxe poznatky z tématu Jídlo a svět.

Číst dál: Ekotým MŠ Melč

První schůzka Ekotýmu 2018/2019

Dne 12. 9. 2018 se uskutečnila velká schůzka Ekotýmu. V Ekotýmu proběhlo několik týmových her, kdy se děti seznamovaly a učily se pracovat v týmu. Dále jsme probrali 7 kroků programu Ekoškola a stanovili jsme si pravidla Ekotýmu. Následně proběhlo pasování žáků do funkcí. Na konci žáci dostali sladkou odměnu a schůzka byla ukončena.

Štěpánka Sedláčková a Anna Škrobánková

Měření počasí

Na této stránce si můžete prohlédnout naměřené hodnoty pro počasí v Melči.

Počasí v březnu

Zde můžete vidět přehled počásí v Melči v březnu.

Den Země 2018

V pátek 20. dubna 2018 slavili žáci naší školy Den Země. Na nižším stupni se zabývali problematikou třídění odpadů, čistoty vody, šetřením s energiemi a ekologickou dopravou. Projektový den zakončili žáci vycházkou do okolí. Žáci druhého stupně se aktivně zapojili do úklidu obce, příkop podél komunikací ve směru na Mikolajice, Radkov a školní zahrady. Všem zúčastněným děkujeme za kvalitně odvedenou práci. 

Ekotým

Strom života březen 2018

Dne 23. března 2018 si žáci sedmého ročníku vyzkoušeli nový inovativní výukový program Strom života, který nám poskytli zaměstnanci společnosti SmVak zcela bezplatně. Žáci pracovali ve skupinách, čistili prameny a získávali vodu čistou. Ve hře žáci uctívali duchy, starali se o Strom života, mnohému se naučili a vyzkoušeli si různé herní aktivity. Program se žákům velmi líbil. Děkujeme zprostředkovatelům za velmi interaktivní a hravou výuku o vodě.

Ekotým

Druhá schůzka ekotýmu MŠ v tomto roce

Zápis ze schůzky

 • schůzka ekotýmu
 1. 2. 2018                                                                                                      

Přítomní:                                                                                          

Zástupci dětí: Marek Řehula, Markéta Jedličková, Kateřina Rutová                                  

Rodiče: Lenka Řehulová, Radmila Jedličková, Kateřina Rutová

Anna Zálešáková- studentka 3. ročníku pedagogické školy-praxe              

Omluveni: Kuba a Verča Schindlerovi- nemoc                                            

Vedoucí učitelka a koordinátor programu: Lucie Zálešáková                                             

Učitelka: Jitka Flesarová                                                                                          

Školnice: Monika Urbanská

  

Číst dál: Druhá schůzka ekotýmu MŠ v tomto roce