• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


Ekologická škola MSK

Naše škola uspěla v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a získala Referenční list za mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání - meteorologické měření. Dne 24. října 2018 v Ostravě ocenění převzal starosta obce, ředitel školy a koordinátor EVVO. Toto ocenění naše škola získala především díky kvalitní práci Ekotýmu a ostatních žáků.

Mgr. Lumír Novák

Strom svobody

Dne 22. října 2018 jsme se společně sešli v parku, abychom oslavili 100. výročí založení Československa. Získali jsme zdarma český národní strom - lípu srdčitou, který jsme zasadili v obecním parku v Melči. Akce se zúčastmil starosta obce, vedení školy, Ekotýmy z MŠ a ZŠ, pedagogové, školník a žáci. Děti z mateřské školy měly velmi pěkné hudební vystoupení. Nyní nás čeká následná péče o strom. Všem zúčastněným vřele děkujeme.

Ekotým

 

72 hodin - Ukliďme si obec

Ve dnech 11. - 12. října 2018 proběhl na škole národní projekt 72 hodin - Ukliďme si obec. Ve čtvrtek žáci zažili pěkný cyklovýlet, opékačku buřtů a stezku odvahy. Za odměnu pak ve škole žáci Ekotýmu a deváté třídy přespali. V pátek se uklízelo, až se prášilo. Společnými silami jsme uklidili obecní okrasné záhony, pohrabali listí v parku, upravili školní zahradu a uklidili příkopy směrem na Radkov. Děkujeme žákům a učitelům za skvěle odvedenou práci.

Ekotým

Analýza Jídlo a svět

Během měsíce září jsme se společně s dětmi ze třídy Broučků zaměřili na téma Jídlo a svět. Inspirovali jsme se projektem Menu pro změnu a použili z něj motivaci rodinkou Křečkových.

Číst dál: Analýza Jídlo a svět

Ekotým MŠ Melč

V pondělí 24. září 2018 se v 16,00 hodin v mateřské škole sešli zájemci z řad rodičů i dětí, kteří chtějí v letošním školním roce pracovat v ekotýmu. Dětský ekotým připravil pro své maminky na uvítanou sladké pohoštění připravené ze zdravých surovin, aby tak převedl do praxe poznatky z tématu Jídlo a svět.

Číst dál: Ekotým MŠ Melč

První schůzka Ekotýmu 2018/2019

Dne 12. 9. 2018 se uskutečnila velká schůzka Ekotýmu. V Ekotýmu proběhlo několik týmových her, kdy se děti seznamovaly a učily se pracovat v týmu. Dále jsme probrali 7 kroků programu Ekoškola a stanovili jsme si pravidla Ekotýmu. Následně proběhlo pasování žáků do funkcí. Na konci žáci dostali sladkou odměnu a schůzka byla ukončena.

Štěpánka Sedláčková a Anna Škrobánková

Poslední schůzka ekotýmu

V pondělí 25. června 2018 se ekotým mateřské školy naposledy sešel, aby zhodnotil práci v uplynulém školním roce.

Číst dál: Poslední schůzka ekotýmu

Schůzka ekotýmu dolní budovy

V úterý 19. června 2018 se ekotým dolní budovy školy sešel naposledy, aby rekapituloval práci za celý školní rok. Žáci se vyjadřovali k tomu, co se povedlo a co se nepovedlo, jak se jim práce v ekotýmu líbila, a jestli budou pokračovat i v příštím školním roce. Odměnou za práci v ekotýmu byla pro žáky nálepka „Malý ochranář“ a velká papírová mapa světa jako omalovánka.

Zapsala: Bc. Lucie Zálešáková, vložila uč. Hana Seidlerová.

Měření počasí

Na této stránce si můžete prohlédnout naměřené hodnoty pro počasí v Melči.