• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Nový sýkorník

Již v lednu jsme se s ekotýmem mateřské školy rozhodli obohatit naši školní zahradu o novou budku pro sýkorky.

Ze zimního pozorování ptáčků na krmítku jsme zjistili, že se sýkorky na naší zahradě vyskytují v hojném počtu a novou budku ke svému hnízdění určitě uvítají. Bohužel člověk může plánovat, ale koronavirus ty plány hatí, takže než jsme se k sestavení budky rozhoupali, zavřeli nám školku a my přemýšleli, co teď? Koordinátorka tedy vybrala rodinný tým ve složení pan školník, Hynek a Jakub, kteří jsou všichni zasloužilí členové ekotýmu, a pověřila je úkolem budku sestavit. Kluci výzvu s radostí přijali a hned druhý den visela nová budka pro sýkorky na školkové borovici. Všem čtyřem členům ekotýmu (mamince děkujeme za krásnou fotografickou dokumentaci celého procesu) patří velký dík a snad nám situace dovolí pozorovat sýkorky při jejich zahnízdění v nové budce již v normálním provozu.

Napsala Lucie Zálešáková, Bc., vložila Hana Seidlerová.