• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Malý ekotým MŠ Melč

Blíží se konec roku 2020 a s ním se nabízí rekapitulace činnosti malého ekotýmu mateřské školy. Od září do prosince  proběhlo celkem 8 schůzek dětského ekotýmu a společně jsme se věnovali tématu PROSTŘEDÍ.

Celý měsíc září jsme prováděli důkladnou analýzu, co a jak ve školce děláme v této oblasti a co ještě můžeme změnit. Rozhodli jsme se také vést deník, abychom si lépe připomínali naše aktivity. Vytvořili jsme celkem 4 plány činností - naplánovali jsme si vytvořit geologickou sbírku kamenů na školní zahradě, překážkovou dráhu z přírodních materiálů, natočit video s naší hymnou ekoškolky a pořídit ježčí domeček na školní zahradu. V říjnu jsme se zapojili do Kampaně obyčejného hrdinství pořádané Ekoškolou a v adventním čase jsme společně s rodiči vytvářeli látkové ekotašky ze starých triček, které jsme nabídli k prodeji za symbolickou cenu na Adventním minijarmarku pořádaném ve školce. Na schůzkách jsme pak s dětmi činnosti vyhodnocovali a vytvářeli nástěnky pro rodiče, např. na téma jak na Vánoce ekologicky. Naše čtyřměsíční činnost byla pestrá a zajímavá, a i přes coronavirová omezení se nám práce dařila a vznikl funkční tým, který se na schůzky těší a pracuje velmi efektivně. Děkuji touto cestou  všem dospělým členům ekotýmu, kteří sice pracovali „na dálku“, ovšem neméně intenzivně. Přeji celému ekotýmu vánoční svátky plné pohody, domácího štěstí a lásky, a v novém roce 2021 se těším na další příjemnou spolupráci.

Napsala Lucie Zálešáková, Bc., koordinátorka ekotýmu, vložila Hana Seidlerová, učitelka MŠ a členka ekotýmu.