• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Kampaň obyčejného hrdinství

V týdnu od 19. do 25. 10. 2020 jsme se s naší mateřskou školou zapojili do Kampaně obyčejného hrdinství vyhlášeného sdružením TEREZA.

Po celý týden děti se svými rodiči i sourozenci plnili vybrané výzvy a poctivě zapisovali plnění do tabulky. Po ukončení kampaně koordinátorka ekoškoly všechny podklady sečetla a výsledky poslala do celorepublikového skóre. Všechny zapojené děti dostaly jako odměnu omalovánku inspirovanou jednotlivými hrdiny kampaně a skládanku popelářského auta. Největší odměnou nám však bylo vědomí, že jsme pomohli aspoň trošku přispět k ochraně životního prostředí. Výsledky v tabulce nám ukázaly konkrétní data, např. že jsme při čištění zubů ušetřili 4,6 plných van vody, 76 hodin jsme ve volném čase strávili venku v přírodě nebo že jsme zasadili v tomto týdnu 69 rostlin a 7 stromů. I další výsledky výzev byly zajímavé, ale hlavně nás utvrdily v tom, že vše, co uděláme pro přírodu, se počítá a má smysl. Pevně věřím, že se tato kampaň stane nedílnou součástí ekologického programu v naší mateřské škole a že nás inspiruje i k dalším výzvám.

Napsala koordinátorka Lucie Zálešáková, Bc., vložila Hana Seidlerová, uč. MŠ.