• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Mezinárodní den ekoškol

Na začátku listopadu si tradičně připomínáme v naší mateřské škole mezinárodní den ekoškol. V letošním roce jsme z důvodu pandemie nemohli tento den oslavit společně se žáky ekotýmu ZŠ, jako se tak dělo v minulých letech. Přemýšleli jsme s dětským ekotýmem, jak tento den oslavíme, když se nemůžeme sejít ani společně s dospělými členy ekotýmu, a napadlo nás natočit video s naší hymnou ekoškolky. Vytvořili jsme si plán činnosti, kdy každé dítě mělo za úkol se svým rodičem natočit doma jednu sloku a refrén hymny. Koordinátorka ekotýmu i přes technické obavy došlá videa spojila v jedno velké video a výsledek nás ohromil. Na videích je vidět, že si děti i dospělí natáčení užívají, vyznívá z nich pohoda a radost ze zpěvu. Dohromady tvoří jednotlivé úseky pestrou paletu našich členů ekotýmu, kteří se tak digitálním způsobem sešli a spojili v jeden tým. Toto video s naší hymnou ekoškolky nám vždy po zhlédnutí zlepší náladu a připomene nám, že když se chce, jde všechno.

Napsala Lucie Zálešáková, Bc., koordinátorka programu ekoškola.

Vložila Hana Seidlerová, učitelka MŠ.