• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Nový ekotým 2020-2021

EKOŠKOLA

Zápis ze schůzky ekotýmu

 

1. SCHŮZKA VELKÉHO EKOTÝMU                      datum:  16.09. 2020

Kdo byl na schůzce

Lucie Zálešáková – koordinátorka

Hana Seidlerová - učitelka

Monika Urbanská – školnice

Honza Schindler – školník+ Hynek + Kuba

Veronika Pašková + David Pater

Eliška Trublová (člen zastupitelstva)+ Tobiáš Rusňák

Katka  Straková – Barča Straková

Míša  Pustějovská + Terezka Pustějovská

Katka Rutová + Eliška a Kačenka

Hanka Heumannová + Klárka + Kačka

Hana heumannová+ Klárka + kačka

Cíle schůzky

1.      Přivítání ekotýmu, představení nových členů, rozdělení funkcí

2.      Seznámení se sedmi kroky ekoškoly, piktogramy pro plán činností, pravidly ekotýmu

3.      Seznámení s částí analýzy v tématu prostředí

4.      Instalace geologické sbírky hornin

5.      Výroba cedulek pro označení kamenů

6.      Kreslení na kameny

7.      Občerstvení

Co jsme dělali

Výstup/úkoly

Kdo/kdy

1.      Na začátku schůzky jsme se společně pozdravili, děti si oblékly ekotýmácké trička, rozdělili jsme si funkce fotografa, zapisovatele, nástěnkáře, občerstvovatele a hlídače času, děti dostaly jízdenku do vlaku a zaplatily kamenem, který si přinesly. Všichni členové si nastoupili do vlaku na školní zahradě, přivítal je panáček Krokáček, který za doprovodu písně – z Opavy jede rychlík do Prahy - provedl živý vlak všemi zastávkami a seznámil je s jednotlivými kroky ekoškoly.

2.      Rozdělili jsme si funkce pro tuto schůzku:

Rozdělení funkcí

Koordinátor: Lucie Zálešáková

Obsluha web. stránek: Hana Seidlerová

Svačinář: Hana Seidlerová a Lucie Zálešáková

Fotograf: Terezka Pustějovská

Nástěnkář: Klárka Heumannová

Hlídač času: Monika Urbanská

Zapisovatel: Lucie Zálešáková

16. 10. 2020

3.      Po příjezdu zpátky do pergoly každý člen dostal svůj papírový vagon s plánem činnosti, který připravil dětský ekotým předem a podle plánu se začala instalovat sbírka kamenů. Během přípravy místa se děti pustily do výroby cedulek na kameny. Každý věděl, jaký má úkol a sbírka byla rychle nainstalována. Společně jsme si zazpívali Hymnu ekoškolky a děti s paní učitelkou Hankou si šly najít na zahradě nějaký vhodný kámen na malování, do kterého se pustily v pergole.

4.      Dospělí členové ekotýmu se sešli s koordinátorkou programu Luckou v kruhu u ohniště, kde byli seznámeni s probíhající analýzou k tématu Prostředí, a byli  požádáni o vyplnění jednoho obrázku z analýzy doma společně se svým dítětem.

5.      Na závěr schůzky se podávalo občerstvení a probíhala diskuze o prostředí mateřské školy a  možnostech jeho vylepšení.

6.      Nechybělo ani závěrečné focení

Vyplnit obrázek analýzy Prostředí doma s dítětem

30. 9. 2020

 

Zhodnocení co se povedlo, co ne a proč

·         Povedlo se sejít se všemi členy ekotýmu

·         Povedla se instalace sbírky kamenů

·         Nebyly dodělány cedulky ke kamenům, nestihlo se, doděláme s dětským ekotýmem ve školce

Termín dalšího setkání

Listopad 2020

Zapisovatel

Lucie Zálešáková