• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Mezinárodní den Ekoškol

Dne 8.11.2018 byl zrealizován na škole národní projekt MEZINÁRODNÍ DEN EKOŠKOL. Projekt probíhal v prostorách tělocvičny, kde nás navštívili předškoláci z mateřské školky s Ekotýmem. Tématem projektu byla ENERGIE. Ekotým si připravil pro mateřskou školku 5 poučných stanovišť hravou formou: Fosilní paliva, Obnovitelné zdroje energie, Sestavení jednoduchého elektrického obvodu a rozdělání ohně křesadlem, Sestavení větrného mlýnu a omalovánka. Na konci pro Ekotým připravila mateřská škola povídání o plýtvání jídlem a o využívání regionálních potravin. Na závěr jsme všichni dostali sladkou odměnu. Tento projekt se nám velmi vydařil.

Štěpánka Sedláčková, Kateřina Seidlerová a Petra Hefková