• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


Závěrečná schůzka ekotýmu mateřské školy

V úterý 8. června 2021 jsme se v 16.00 hodin sešli na naší školní zahradě na poslední schůzce velkého ekotýmu.

Číst dál: Závěrečná schůzka ekotýmu mateřské školy

Nový sýkorník

Již v lednu jsme se s ekotýmem mateřské školy rozhodli obohatit naši školní zahradu o novou budku pro sýkorky.

Číst dál: Nový sýkorník

Malý ekotým MŠ Melč

Blíží se konec roku 2020 a s ním se nabízí rekapitulace činnosti malého ekotýmu mateřské školy. Od září do prosince  proběhlo celkem 8 schůzek dětského ekotýmu a společně jsme se věnovali tématu PROSTŘEDÍ.

Číst dál: Malý ekotým MŠ Melč

Kampaň obyčejného hrdinství

V týdnu od 19. do 25. 10. 2020 jsme se s naší mateřskou školou zapojili do Kampaně obyčejného hrdinství vyhlášeného sdružením TEREZA.

Číst dál: Kampaň obyčejného hrdinství

Mezinárodní den ekoškol

Na začátku listopadu si tradičně připomínáme v naší mateřské škole mezinárodní den ekoškol. V letošním roce jsme z důvodu pandemie nemohli tento den oslavit společně se žáky ekotýmu ZŠ, jako se tak dělo v minulých letech. Přemýšleli jsme s dětským ekotýmem, jak tento den oslavíme, když se nemůžeme sejít ani společně s dospělými členy ekotýmu, a napadlo nás natočit video s naší hymnou ekoškolky. Vytvořili jsme si plán činnosti, kdy každé dítě mělo za úkol se svým rodičem natočit doma jednu sloku a refrén hymny. Koordinátorka ekotýmu i přes technické obavy došlá videa spojila v jedno velké video a výsledek nás ohromil. Na videích je vidět, že si děti i dospělí natáčení užívají, vyznívá z nich pohoda a radost ze zpěvu. Dohromady tvoří jednotlivé úseky pestrou paletu našich členů ekotýmu, kteří se tak digitálním způsobem sešli a spojili v jeden tým. Toto video s naší hymnou ekoškolky nám vždy po zhlédnutí zlepší náladu a připomene nám, že když se chce, jde všechno.

Napsala Lucie Zálešáková, Bc., koordinátorka programu ekoškola.

Vložila Hana Seidlerová, učitelka MŠ.

Malý ekotým v září 2020

Dětský ekotým se sešel v měsíci září celkem dvakrát. Prvním úkolem bylo vybrat téma, kterému se budeme příští půlrok věnovat a zahájit analýzu tohoto tématu.

Číst dál: Malý ekotým v září 2020

EVVO V ZÁŘÍ A ŘÍJNU NA ZŠ MELČ

V září jsme na škole uskutečnili první schůzku Ekotýmu společně s paní učitelkou z mateřské školy. Opakovaně jsme si prošli všech sedm kroků Ekoškoly, upřesnili jsme si pravidla spolupráce a určili jsme si role v Ekotýmu. Schůzka byla vedena zábavnou formou, abychom posílili týmového ducha. Koncem září jsme vyhodnotili loňský plán činností Ekoškoly. V říjnu jsme zrealizovali zdravou svačinku pro naše předškoláky, školáky a zaměstnance školy. Akce byla náročná na přípravu, potěšením však pro nás byly úsměvy na tvářích dětí z ovoce, pocházejícího z naší školní zahrady. 

Ekotým

 

Týden Melčského kulturního jara

Tématem letošního Melčského jara se stala VODA.

Tradiční týden zahájila v pondělí 6. května 2019 vernisáž výtvarných prací žáků. V rámci projektu ERASMUS + žáci vytvořili práce na téma – Ničivá síla vody, které byly také součástí vernisáže. Kulturní prožitek celého programu dotvořila hra na hudební nástroje žáků, kteří navštěvují základní uměleckou školu. Mohli jsme si poslechnout hru na klavír, příčnou flétnu a nechyběl ani zpěv třídy III. A.

V úterý následoval vrchol celého týdne a tím byla žákovská akademie. Letošní vystoupení žáků naší školy nás zavedla do vodního světa. V úvodu jsme již tradičně přivítali pana starostu Martina Urbanského a ředitele naší školy Mgr. Pavla Piskovského.

Číst dál: Týden Melčského kulturního jara