• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


Plán činností prostředí v MŠ Melč

Při vyhodnocování analýzy v tématu Prostředí jsme společně s dětmi zjistili, že děti nemají svou vlastní nástěnku, o kterou by se mohly samy starat. Vznikl tak plán činnosti s cílem: Budeme mít vlastní nástěnku.

Číst dál: Plán činností prostředí v MŠ Melč

Analýza prostředí v MŠ

Na velké lednové schůzce všech členů ekotýmu jsme se zaměřili na analýzu tématu Prostředí. Při příchodu na schůzku dostal rodič s dítětem předem dětmi připravenou papírovou loď se dvěma pádly a mapu, podle které se rodinná dvojice  vydala na průzkum prostředí mateřské školy. Úkolem bylo najít a vyfotit odpovědi na otázku z tématu Prostředí, která byla na druhé straně mapy. Mapa dvojice provedla nejen po mateřské škole, ale i po celé přírodní zahradě.

Číst dál: Analýza prostředí v MŠ

Plán činností, sledování a vyhodnocování

V rámci programu Ekoškola jsme s posádkou ekotýmu dopluli k ostrovu s názvem Plán činností. Na tomto ostrově jsme si společně sedli a pustili se do plánování. Pod vedením kapitána Pavlíka nám šla práce pěkně od ruky, protože tento krok neděláme s ekotýmem poprvé.

Číst dál: Plán činností, sledování a vyhodnocování

Jak jsme vytvářeli ekokodex

Od začátku září jsme společně s dětmi v rámci programu Ekoškola vytvářeli nový ekokodex. Ze všeho nejdříve jsme se všichni společně ve třídě Broučků radili, jakou podobu bude mít, děti kreslily návrhy a hlasovaly pro vítěze.

Číst dál: Jak jsme vytvářeli ekokodex

Mezinárodní den Ekoškol

Dne 8.11.2018 byl zrealizován na škole národní projekt MEZINÁRODNÍ DEN EKOŠKOL. Projekt probíhal v prostorách tělocvičny, kde nás navštívili předškoláci z mateřské školky s Ekotýmem. Tématem projektu byla ENERGIE. Ekotým si připravil pro mateřskou školku 5 poučných stanovišť hravou formou: Fosilní paliva, Obnovitelné zdroje energie, Sestavení jednoduchého elektrického obvodu a rozdělání ohně křesadlem, Sestavení větrného mlýnu a omalovánka. Na konci pro Ekotým připravila mateřská škola povídání o plýtvání jídlem a o využívání regionálních potravin. Na závěr jsme všichni dostali sladkou odměnu. Tento projekt se nám velmi vydařil.

Štěpánka Sedláčková, Kateřina Seidlerová a Petra Hefková

Strom života

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 byl pro žáky šestého ročníku zrealizován interaktivní vzdělávací program pro školy o významu vody pro člověka a planetu - Strom života. Žáci čistili vodní prameny a uctívali duchy. Výuka byla pro žáky zrealizována díky odborné a finanční podpory společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Ekotým

Ekologická škola MSK

Naše škola uspěla v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a získala Referenční list za mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání - meteorologické měření. Dne 24. října 2018 v Ostravě ocenění převzal starosta obce, ředitel školy a koordinátor EVVO. Toto ocenění naše škola získala především díky kvalitní práci Ekotýmu a ostatních žáků.

Mgr. Lumír Novák

Strom svobody

Dne 22. října 2018 jsme se společně sešli v parku, abychom oslavili 100. výročí založení Československa. Získali jsme zdarma český národní strom - lípu srdčitou, který jsme zasadili v obecním parku v Melči. Akce se zúčastmil starosta obce, vedení školy, Ekotýmy z MŠ a ZŠ, pedagogové, školník a žáci. Děti z mateřské školy měly velmi pěkné hudební vystoupení. Nyní nás čeká následná péče o strom. Všem zúčastněným vřele děkujeme.

Ekotým

 

72 hodin - Ukliďme si obec

Ve dnech 11. - 12. října 2018 proběhl na škole národní projekt 72 hodin - Ukliďme si obec. Ve čtvrtek žáci zažili pěkný cyklovýlet, opékačku buřtů a stezku odvahy. Za odměnu pak ve škole žáci Ekotýmu a deváté třídy přespali. V pátek se uklízelo, až se prášilo. Společnými silami jsme uklidili obecní okrasné záhony, pohrabali listí v parku, upravili školní zahradu a uklidili příkopy směrem na Radkov. Děkujeme žákům a učitelům za skvěle odvedenou práci.

Ekotým