• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


Tvoření ze dřeva

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 jsme ve škole zrealizovali "Tvoření ze dřeva". Vše zajistila organizace MAP Vítkovsko. Žáci si vyzkoušeli dovednosti potřebné ke spojování jednotlivých dřevěných dílů. Odměnou pro ně byly výrobky, které si odnesli domů. Akce byla zdařilá a děti tvoření ze dřeva velmi bavilo. 

Ekotým

Mezinárodní den Ekoškol

Dne 7. listopadu 2019 jme na naší škole zrealizovali oslavu Mezinárodního dne Ekoškol. Žáci Ekotýmu si pro předškoláky z mateřské školy připravili šest zábavných stanovišť. Tématem byla voda, zdravé a nezdravé potraviny. Předškoláci obdrželi za splněné úkoly na stanovištích diplom a drobnou cereální odměnu. Všem zúčastněným děkujeme. 

Ekotým

Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Dne 23. října 2019 obdržela naše škola v Ostravě referenční list Ekologická škola v Moravskoslezském kraji za mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. S referenčním listem jsme také obdrželi finanční šek na nákup učebních pomůcek. 

Ekotým

Strom života

Ve čtvrtek 17. října byl na škole zrealizován zábavný inovativní výukový program Strom života od firmy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Programu se zúčastnili žáci šestého ročníku, kdy postupně poznávali fyzikální a chemické vlastnosti vody. Vodu čistili a snažili se s ní šetřit. Realizátorům patří velký dík.

Ekotým

72 hodin

Ve čtvrtek 10. října jsme na škole zrealizovali národní projekt 72 hodin. Projektu se zúčastnili předškoláci z mateřské školky a žáci základní školy. Uklidili jsme společnými silami svah u dětského domova od spadaného listí a větví, cestu před kostelem od kaštanů a listí a děvčata z osmé třídy vyplely hřiště u mateřské školky. Všem, kteří se zapojili do úklidu obce patří velké poděkování.

Ekotým

První schůzka Ekotýmu

Ve středu 18. září se poprvé v letošním školním roce sešel Ekotým naší školy. Paní učitelka Zálešáková děti vedla velmi pěknou zábavnou formou a zopakovala s nimi 7 základních kroků Ekoškoly. Následně si žáci stanovili pravidla chování v Ekotýmu. Závěrem si žáci rozdělili role v Ekotýmu pro tento školní rok. Zápis z první schůzky sepsala Petra Hefková. 

Ekotým

Týden Melčského kulturního jara

Tématem letošního Melčského jara se stala VODA.

Tradiční týden zahájila v pondělí 6. května 2019 vernisáž výtvarných prací žáků. V rámci projektu ERASMUS + žáci vytvořili práce na téma – Ničivá síla vody, které byly také součástí vernisáže. Kulturní prožitek celého programu dotvořila hra na hudební nástroje žáků, kteří navštěvují základní uměleckou školu. Mohli jsme si poslechnout hru na klavír, příčnou flétnu a nechyběl ani zpěv třídy III. A.

V úterý následoval vrchol celého týdne a tím byla žákovská akademie. Letošní vystoupení žáků naší školy nás zavedla do vodního světa. V úvodu jsme již tradičně přivítali pana starostu Martina Urbanského a ředitele naší školy Mgr. Pavla Piskovského.

Číst dál: Týden Melčského kulturního jara

Vodní mlýn

V rámci projektu ERASMUS + a Ekoškoly žáci vyrobyli dřevěný model vodního mlýnku, který následně vyzkoušeli na Podhradí v řece Moravici. Dokázali tak přeměnu mechanické energie vodního toku na energii elektrickou. Vše následně natočili a zdokumentovali. Všem, kteří se na výrobě a dokumentaci vodního mlýnku podíleli patří velké poděkování.

Ekotým

Zde je video vodního mlýnku