• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


Týden Melčského kulturního jara

Tématem letošního Melčského jara se stala VODA.

Tradiční týden zahájila v pondělí 6. května 2019 vernisáž výtvarných prací žáků. V rámci projektu ERASMUS + žáci vytvořili práce na téma – Ničivá síla vody, které byly také součástí vernisáže. Kulturní prožitek celého programu dotvořila hra na hudební nástroje žáků, kteří navštěvují základní uměleckou školu. Mohli jsme si poslechnout hru na klavír, příčnou flétnu a nechyběl ani zpěv třídy III. A.

V úterý následoval vrchol celého týdne a tím byla žákovská akademie. Letošní vystoupení žáků naší školy nás zavedla do vodního světa. V úvodu jsme již tradičně přivítali pana starostu Martina Urbanského a ředitele naší školy Mgr. Pavla Piskovského.

Číst dál: Týden Melčského kulturního jara

Tonda Obal

Ve čtvrtek 2. května nán zaměstnanci EKO - KOMU poskytli praktickou přednášku na téma třídění odpadů v rámci projektu Tonda Obal na cestách. Žáci prvního až osmého ročníku si tak vyzkoušeli třídění odpadů v praxi. Za odvedenou práci dostali drobnou odměnu. Přednášky proběhly ve Štáblovicích a Melči. Lektorům Daliborovi a Petře patří velký dík.

Ekotým

Zdravá svačina ze školní zahrady

Dne 17. dubna 2019 jsme ve škole nakrájeli jablka ze školní zahrady v rámci Ekoškoly a projektu Zdravá svačinka do školy. Jablka jsme roznesli na první i druhý stupeň, taktéž do mateřské školy. Samozřejmě jsme mysleli také na naše pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy. Akce byla velmi zdařilá a všem velmi chutnalo. 

Štěpánka, Katka, Anička a Petra ze 7.A

 

Den Země a zdraví

Dne 12. dubna 2019 byl na škole zrealizován Den Země a zdraví. Na nižším stupni se žáci zabývali zdravou výživou, péčí o zdravé zuby, základy zdravovědy a ekologickým tříděním odpadů. Na vyšším stupni žáci pracovali s pracovními listy Ekoškoly - Voda, Energie a Odpady. Dále si žáci vyzkoušeli základy první pomoci v praxi na třech zdravotních stanovištích - autonehoda, zlomeniny a  tepenné krvácení. Na tyto stanoviště se přišel podívat také nižší stupeň. Po splnění zrdravotních úkolů jsme uklidili svah u dětského domova, park od větví a školní zahradu.Všem patří velký dík, neboť byla skutečně zima. 

Ekotým

 

Mezinárodní den Ekoškol

Dne 8.11.2018 byl zrealizován na škole národní projekt MEZINÁRODNÍ DEN EKOŠKOL. Projekt probíhal v prostorách tělocvičny, kde nás navštívili předškoláci z mateřské školky s Ekotýmem. Tématem projektu byla ENERGIE. Ekotým si připravil pro mateřskou školku 5 poučných stanovišť hravou formou: Fosilní paliva, Obnovitelné zdroje energie, Sestavení jednoduchého elektrického obvodu a rozdělání ohně křesadlem, Sestavení větrného mlýnu a omalovánka. Na konci pro Ekotým připravila mateřská škola povídání o plýtvání jídlem a o využívání regionálních potravin. Na závěr jsme všichni dostali sladkou odměnu. Tento projekt se nám velmi vydařil.

Štěpánka Sedláčková, Kateřina Seidlerová a Petra Hefková

Strom života

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 byl pro žáky šestého ročníku zrealizován interaktivní vzdělávací program pro školy o významu vody pro člověka a planetu - Strom života. Žáci čistili vodní prameny a uctívali duchy. Výuka byla pro žáky zrealizována díky odborné a finanční podpory společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Ekotým

Ekologická škola MSK

Naše škola uspěla v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a získala Referenční list za mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání - meteorologické měření. Dne 24. října 2018 v Ostravě ocenění převzal starosta obce, ředitel školy a koordinátor EVVO. Toto ocenění naše škola získala především díky kvalitní práci Ekotýmu a ostatních žáků.

Mgr. Lumír Novák

Strom svobody

Dne 22. října 2018 jsme se společně sešli v parku, abychom oslavili 100. výročí založení Československa. Získali jsme zdarma český národní strom - lípu srdčitou, který jsme zasadili v obecním parku v Melči. Akce se zúčastmil starosta obce, vedení školy, Ekotýmy z MŠ a ZŠ, pedagogové, školník a žáci. Děti z mateřské školy měly velmi pěkné hudební vystoupení. Nyní nás čeká následná péče o strom. Všem zúčastněným vřele děkujeme.

Ekotým

 

72 hodin - Ukliďme si obec

Ve dnech 11. - 12. října 2018 proběhl na škole národní projekt 72 hodin - Ukliďme si obec. Ve čtvrtek žáci zažili pěkný cyklovýlet, opékačku buřtů a stezku odvahy. Za odměnu pak ve škole žáci Ekotýmu a deváté třídy přespali. V pátek se uklízelo, až se prášilo. Společnými silami jsme uklidili obecní okrasné záhony, pohrabali listí v parku, upravili školní zahradu a uklidili příkopy směrem na Radkov. Děkujeme žákům a učitelům za skvěle odvedenou práci.

Ekotým