• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

terezaŽáci v loňském školním roce aktivně pracovali v oblasti environmentální výchovy. Zabývali se odpady, energiemi, vodou a vnějším prostředím školy. Vypracovali ekologický plán činností školy, který splnily, a po květnovém auditu ze sdružení Tereza získala naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA na dobu dvou let. Nyní nás čeká další společná práce v oblasti environmentalistiky, abychom po dvou letech mohli titul opět úspěšně obhájit. V našich činnostech jsme podporováni ekologickým sdružením TEREZA, které sídlí v Praze.


První schůzka Ekotýmu

Ve středu 18. září se poprvé v letošním školním roce sešel Ekotým naší školy. Paní učitelka Zálešáková děti vedla velmi pěknou zábavnou formou a zopakovala s nimi 7 základních kroků Ekoškoly. Následně si žáci stanovili pravidla chování v Ekotýmu. Závěrem si žáci rozdělili role v Ekotýmu pro tento školní rok. Zápis z první schůzky sepsala Petra Hefková. 

Ekotým

Týden Melčského kulturního jara

Tématem letošního Melčského jara se stala VODA.

Tradiční týden zahájila v pondělí 6. května 2019 vernisáž výtvarných prací žáků. V rámci projektu ERASMUS + žáci vytvořili práce na téma – Ničivá síla vody, které byly také součástí vernisáže. Kulturní prožitek celého programu dotvořila hra na hudební nástroje žáků, kteří navštěvují základní uměleckou školu. Mohli jsme si poslechnout hru na klavír, příčnou flétnu a nechyběl ani zpěv třídy III. A.

V úterý následoval vrchol celého týdne a tím byla žákovská akademie. Letošní vystoupení žáků naší školy nás zavedla do vodního světa. V úvodu jsme již tradičně přivítali pana starostu Martina Urbanského a ředitele naší školy Mgr. Pavla Piskovského.

Číst dál: Týden Melčského kulturního jara

Vodní mlýn

V rámci projektu ERASMUS + a Ekoškoly žáci vyrobyli dřevěný model vodního mlýnku, který následně vyzkoušeli na Podhradí v řece Moravici. Dokázali tak přeměnu mechanické energie vodního toku na energii elektrickou. Vše následně natočili a zdokumentovali. Všem, kteří se na výrobě a dokumentaci vodního mlýnku podíleli patří velké poděkování.

Ekotým

Zde je video vodního mlýnku

Tonda Obal

Ve čtvrtek 2. května nán zaměstnanci EKO - KOMU poskytli praktickou přednášku na téma třídění odpadů v rámci projektu Tonda Obal na cestách. Žáci prvního až osmého ročníku si tak vyzkoušeli třídění odpadů v praxi. Za odvedenou práci dostali drobnou odměnu. Přednášky proběhly ve Štáblovicích a Melči. Lektorům Daliborovi a Petře patří velký dík.

Ekotým

Schůzka ekotýmu – instalace dendrofonu a ještěrkovníku

V úterý 23. 4. 2019 se ekotým mateřské školy sešel v 15.30 hodin na svou schůzku na školní zahradě. Podle plánu činností všichni splnili své dílčí úkoly a teď nás čekal poslední společný úkol - dokončení dendrofonu a stavba ještěrkovníku.

Číst dál: Schůzka ekotýmu – instalace dendrofonu a ještěrkovníku

Zdravá svačina ze školní zahrady

Dne 17. dubna 2019 jsme ve škole nakrájeli jablka ze školní zahrady v rámci Ekoškoly a projektu Zdravá svačinka do školy. Jablka jsme roznesli na první i druhý stupeň, taktéž do mateřské školy. Samozřejmě jsme mysleli také na naše pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy. Akce byla velmi zdařilá a všem velmi chutnalo. 

Štěpánka, Katka, Anička a Petra ze 7.A

 

Den Země a zdraví

Dne 12. dubna 2019 byl na škole zrealizován Den Země a zdraví. Na nižším stupni se žáci zabývali zdravou výživou, péčí o zdravé zuby, základy zdravovědy a ekologickým tříděním odpadů. Na vyšším stupni žáci pracovali s pracovními listy Ekoškoly - Voda, Energie a Odpady. Dále si žáci vyzkoušeli základy první pomoci v praxi na třech zdravotních stanovištích - autonehoda, zlomeniny a  tepenné krvácení. Na tyto stanoviště se přišel podívat také nižší stupeň. Po splnění zrdravotních úkolů jsme uklidili svah u dětského domova, park od větví a školní zahradu.Všem patří velký dík, neboť byla skutečně zima. 

Ekotým

 

Mezinárodní den vody

Ve středu 20. března 2019 se sešly Ekotýmy ZŠ a MŠ u místního potůčku, kde společně instalovaly dva vodní mlýny vyrobené dětmi. Sdělili si vzájemně důležité informace k Mezinárodnímu dni vody a připomněli si, že je nutné s vodou šetřit a chránit ji. Následující den proběhla pro žáky sedmé a osmé třídy interaktivní výuka programu SmVaK - planeta Oxidan. V pátek žáci druhého stupně pracovali s pracovními listy Ekoškoly s tématem voda - Kudy voda teče.

Ekotým

Plán činností prostředí v MŠ Melč

Při vyhodnocování analýzy v tématu Prostředí jsme společně s dětmi zjistili, že děti nemají svou vlastní nástěnku, o kterou by se mohly samy starat. Vznikl tak plán činnosti s cílem: Budeme mít vlastní nástěnku.

Číst dál: Plán činností prostředí v MŠ Melč