• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči dětí mateřské školy

Ve dnech 25. a 26. září 2017 proběhlo v Mateřské škole v Melči a ve Štáblovicích v době od 16.00 do 18. 00 hodin odborně zaměřené tematické setkání s rodiči dětí předškolního věku. Toto setkání bylo zaměřeno na téma „Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky Montessori“, kterou jim názorným a velice zajímavým způsobem přiblížila paní lektorka PhDr. Ivana Rádková, učitelka Základní školy a Praktické školy v Opavě, absolventka kurzu Montessori v rámci společnosti Montessori ČR v Praze.

V úvodu proběhlo krátké seznámení s pedagogikou Montessori a praktická demonstrace matematické připravenosti dětí pomocí hry s čísly a dalšími pomůckami, hry na elipse, představy čísla do 10, práce s matematickými tyčemi, vřetánky, čísly a žetony a následovala ukázka sestavování čísel do 9 999. Ve druhé části setkání poskytla lektorka informace rodičům o používání jednotlivých pomůcek a metod z hlediska matematické připravenosti jejich dětí a nastínila možnosti domácí práce s dětmi. Na závěr proběhla podnětná a zajímavá diskuze. Tímto třetím setkáním ukončily obě mateřské školy projekt Škola místem podpory a kvalitního vzdělání, který umožnil setkání s různými odbornými lektory a byl zaměřen na témata týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy a školní připravenosti dětí předškolního věku.

Bc. Lucie Zálešáková, Karin Lhotská