• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Škola místem podpory a kvalitního vzdělání

Škola místem podpory a kvalitního vzdělání

To je název dalšího dvouletého projektu (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001032), jehož realizaci nově spolufinancuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (skrze Evropské strukturální a investiční fondy Evropské unie), spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který počínaje 1. zářím 2016 řeší naše škola.

Tento projekt (v celkové výši 1.009.330 Kč), resp. jeho dílčí aktivity, si naše škola „ušila sobě na míru“ prostřednictvím pevně daných šablon. Z nich si vybrala takové, které jí pomohou vytvořit ze školy instituci, jež bude místem podpory nejenom pro děti a žáky, ale i jejich rodiče, a zároveň místem, kde se žákům bude dostávat kvalitního základního vzdělání, jež je pro každého z nich klíčem od dveří s nápisem „MOJE BUDOUCNOST“.

Neocenitelnou podporou a pomocníkem je pro naši mateřskou školu chůva, která pomáhá dětem mladším tří let především s jejich sebeobsluhou, aby tak měly učitelky větší prostor věnovat samotné pedagogické práci. Dětem předškolního věku, resp. jejich rodičům, jsou pak nápomocna tematická setkávání rodičů s odborníkem, z jehož úst se jim dostanou erudované informace týkající se bezproblémového nástupu dětí – předškoláků na půdu základní školy. Mladším žákům základní školy jsou nezanedbatelnou oporou čtenářské kluby obohacené novými knižními tituly a kluby zábavné logiky a deskových her plně vybavené společenskými tvořivými a strategickými hrami, kde si bezděky a spontánně upevňují a rozvíjejí svoje znalosti a dovednosti čtenářské, logické a tříbí svou slovní zásobu stejně jako důvtip. Žákům starším je zase určena intenzivní příprava na vyučování v hlavních předmětech (tedy v matematice a v českém a anglickém jazycích), a to s cílem dosáhnout většího školního úspěchu.

Kvalitní vzdělání může poskytovat jen kvalitní škola, potažmo kvalitní učitelé. Proto je v rámci realizace tohoto projektu velká část věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků napříč aprobacemi. Učitelkám mateřské školy jsou určeny semináře týkající se odlišností vzdělávání dětí mladších tří let, pedagogové základní školy se zase podělí o školení v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a inkluze.

Věříme, že realizace tohoto projektu, v níž jsou všechny výše uvedené činnosti pro žáky i pedagogy bezplatné, pomůže v úzké součinnosti s rodiči vychovat z žáků naší školy zdravě sebevědomé osobnosti s širokým rozhledem a ochotou pomoci druhým.

Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči dětí mateřské školy

Ve dnech 25. a 26. září 2017 proběhlo v Mateřské škole v Melči a ve Štáblovicích v době od 16.00 do 18. 00 hodin odborně zaměřené tematické setkání s rodiči dětí předškolního věku. Toto setkání bylo zaměřeno na téma „Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky Montessori“, kterou jim názorným a velice zajímavým způsobem přiblížila paní lektorka PhDr. Ivana Rádková, učitelka Základní školy a Praktické školy v Opavě, absolventka kurzu Montessori v rámci společnosti Montessori ČR v Praze.

Číst dál: Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči dětí mateřské školy