• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Obratný v technice i cizím jazyce

 

Čtyřměsíční projekt OBRATNÝ V TECHNICE I CIZÍM JAZYCE, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl na naší škole zahájen 1. září 2015. Projekt vychází z Výzvy č. 57 a je zaměřen na podporu realizace kurikulární reformy, resp. na rozvoj technických dovedností a výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních.

V rámci tohoto projektu budou na naší škole realizovány dvě klíčové aktivity – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce formou blended-learningu.

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Možností pro rozvoj technických dovedností žáků základní školy ubývá. Proto se zrodila myšlenka cílevědomého posilování zájmu mladé generace o technické obory. Hlavním cílem této aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků.

Aby mohlo být těchto cílů dosaženo v co nejefektivnější míře, absolvují pedagogové vzdělávací kurzy, během kterých se seznámí s inovativními metodami výuky technicky zaměřených předmětů na základních školách a rozšíří své odborné kompetence v této oblasti.   

Nedílnou součástí k úspěšné realizaci této aktivity je nejen odborná kvalifikace pedagogů, ale rovněž také vybavení školní dílny potřebným nářadím a technickým materiálem.

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce formou blended-learningu

Tato aktivita svým obsahem do jisté míry navazuje na Výzvu č. 56, v němž se pětina žáků naší školy včetně pedagogů zúčastnila jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii, díky kterému si zlepšili své jazykové kompetence a prohloubili dosavadní znalosti o dané zemi.

Cílem této části projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základní školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Tato forma výuky zohledňuje individuální vzdělávací potřeby každého žáka, aktuální úroveň jeho jazykových znalostí a dovedností i možnosti dalšího rozvoje.

Výukový systém obsahuje možnost studia anglického jazyka v různých úrovních SERRJ a žáci jej mohou využívat nejen ve škole, ale i z domova.

Prostřednictvím tohoto interaktivního výukového systému mohou zvýšit své komunikační a odborné dovednosti v anglickém jazyce také pedagogové.