• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Empatie-respekt-koncentrace-příjemný pocit

To je příjemná doteková aktivita. V měsíci říjnu 2017 jsme zahájili program MISP  „Masáže ve školách“ v Mateřské škole ve Štáblovicích i ve školní družině pravidelným setkáváním s instruktorkou MISP Karin Lhotskou. Tento respektovaný program aplikujeme již druhým školním rokem. V měsíci listopadu jsme zavedli tuto aktivitu u nových dětí a předali jim osvědčení „Jsem masér“. Celou masážní sestavu si pravidelně užíváme s relaxační hudbou a aromatherapy vůní nebo s básněmi k masážním tahům, využíváme i tradice ročních svátků k propojení jak vzdělávacích činností, tak této relaxační aktivity.

Třídní učitelky a vychovatelky využívají jednotlivé tahy ve své každodenní práci ke zklidnění a navození příjemné a klidné atmosféry. Zajímavé jsou postřehy a pocity dětí na konci každého setkání. Snažíme se je využívat při hledání cest k jednotlivým dětem, kamarádům, pomoci jim o pocitech a emocích hovořit, sdělovat je a vysvětlit. Krásné je od dětí poslouchat a zároveň naslouchat jim, které tahy jsou pro ně nejpříjemnější. Někteří mají rádi citlivější a jemnější dotyky, například motýl, který přelétává z kytky na kytku; hlazení čela s jemným stiskem, jiní zase dotyky silnější, s větším tlakem, například medvěda, při kterém cítí jak je mohutný a silný. Jsme také velice rádi, že spolupracují i rodiče, kteří si udělají z těchto masáží večerní rituál, kdy se vzájemně rodiče a děti dotýkají a umocňují si tak vzájemnou blízkost, radost a lásku. Vidíme a cítíme potřebu v tomto programu nadále pokračovat a předávat ho dál dětem, rodičům a učitelům.

Karin Lhotská, instruktor MISP