• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

MISP (Massage in Schools Programme)

MISP – Massage in Schools Programme
Aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

Program MISP je rozdělen do dvou hlavních aspektů. Prvním je základní sestava masážních pohybů, které doporučujeme učitelům trénovat denně. Druhým aspektem je zapojení doteku a pohybu v průběhu učení, jelikož děti dokáží vstřebávat informace a učit se daleko efektivněji, je-li zapojeno jejich tělo i celá osobnost.

Historie programu MISP

Program MISP byl oficiálně založen v roce 2000 Miou Elmsäter ze Švédska a Sylvií Hétu z Kanady. Obě věří v nakažlivý efekt důvěryhodného, dobře strukturovaného a přitom jednoduchého programu. V tomto duchu spojily své zkušenosti k vytvoření programu MISP.

Obě také věří v zásadu, že sdílené jednotné základní kurikulum jako pevný základ, je pro program nutné, aby byl úspěšný. Tento pevný základ může také sloužit jako nástroj, který pomůže důvěryhodnosti a profesionalitě, aby se stal nedílnou součástí étosu programu.

Jejich konečnou  vizí je, že budou tisíce instruktorů MISP a stovky trenérů MISP, všichni vyučující program, všichni sdílející svou oddanost s láskou tak, aby se pečující dotek stal životní cestou pro děti ve všech školách, na celém světě.

Program byl poprvé představen ve Velké Británii v roce 1999 a nyní se rozšířil do více než třicetiosmi zemí po celém světě. V Anglii vznikla mezinárodní asociace MISA, jejímž posláním je poskytovat vysoce kvalitní a profesionální proškolení všech pedagogů a dalších spolupracovníků, kteří chtějí přivést ošetřující dotek do škol a vytvořit fórum pro sdílení těchto zkušeností a znalostí mezi veřejností.

Wellness pro maminky

I když jsou děti ještě malé, moc dobře ví, co pro každé z nich znamená maminka. Co vše pro ně dělá, jak se stará, až mnohdy zapomíná sama na sebe. Proto se děti mateřské školy rozhodly, že maminky překvapí a připravily pro ně wellness odpoledne.

Číst dál: Wellness pro maminky

Empatie-respekt-koncentrace-příjemný pocit

To je příjemná doteková aktivita. V měsíci říjnu 2017 jsme zahájili program MISP  „Masáže ve školách“ v Mateřské škole ve Štáblovicích i ve školní družině pravidelným setkáváním s instruktorkou MISP Karin Lhotskou. Tento respektovaný program aplikujeme již druhým školním rokem. V měsíci listopadu jsme zavedli tuto aktivitu u nových dětí a předali jim osvědčení „Jsem masér“. Celou masážní sestavu si pravidelně užíváme s relaxační hudbou a aromatherapy vůní nebo s básněmi k masážním tahům, využíváme i tradice ročních svátků k propojení jak vzdělávacích činností, tak této relaxační aktivity.

Číst dál: Empatie-respekt-koncentrace-příjemný pocit