• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Čteme a rozumíme, mluvíme a poznáváme

 

Šestiměsíční projekt ČTEME A ROZUMÍME, MLUVÍME A POZNÁVÁME (zkráceně Čteme a mluvíme), spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl na naší škole zahájen 1. července 2015. Projekt vychází z Výzvy č. 56 a je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci tohoto projektu budou na naší škole realizovány dvě klíčové aktivity – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Z dotací jsme získali 227 024 Kč k začlenění Čtenářských dílen do výuky, které jsou jednou z metod k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Prostřednictvím více než stovky nových knižních titulů, kterými bude vybavena školní knihovna, bude výrazně podpořena četba dětí, resp. čtenářství jako takové. Také pedagogové získají možnost zvýšit své odborné kompetence v této oblasti absolvováním vzdělávacích kurzů.   

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

553 720 Kč – to je částka, která bude použita ke zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO. Pětina žáků naší školy včetně pedagogů se bezplatnězúčastní krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii, jehož náplní bude kromě jazykové výuky žáků také seznámení se s významnými reáliemi této země. Na své si při návštěvě Londýna a Oxfordu přijdou milovníci historie (Tower of London, Westminster Abbey, St. Paul´s Cathedral), umění a architektury (National Gallery, Westminster Palace, Big Ben, Tower Bridge), kultury (Globe Theatre, Muzeum voskových figurín Madame Tussaud), nakupování (Oxford Street), zábavy (London Eye) či plaveb (Greenwich). Žáci si na vlastní oči prohlédnou tato bezesporu nejznámější a nejzajímavější místa Anglie a příjemným způsobem obohatí své dosavadní kulturní a historické znalosti o této zemi.