• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Seznam akcí

dle sněhových podmínek zahajujeme lyžařský výcvik žáků obou ZŠ (Andělská Hora)

1. zasedání nově zvolené školské rady

„Mach a Šebestová“ – divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě, ZŠ a MŠ Štáblovice

„Mach a Šebestová“ – divadelní představení pro děti a žáky ze Štáblovic (Slezské divadlo)

dle sněhových podmínek zahajujeme lyžařský výcvik dětí obou MŠ (Kružberk)

„Průzkumníci v Africe“ – divadlo Letadlo v MŠ Melč

druhá tvořivá dílna „Hravé cvičení“

tvořivá dílna v ZŠ Štáblovice“

ukončujeme výuku plavání

„Africká pohádka“ - divadelní představení pro žáky 1. – 5. ročníku v tělocvičně ZŠ Melč