• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Erasmus+

Erasmus v Melči

bře 05 2019

 

Na přelomu února a března, přesněji od 24. února do 2. března 2019, se naše škola stala opravdu institucí evropskou. Díky realizaci projektu W.A.T.E.R. – in other ways, jenž spadá do mezinárodního programu Erasmus+ a do kterého jsme aktivně zapojeni i my, naši školu navštívili učitelé a žáci takřka ze všech koutů Evropy – z jihozápadu to byly země, jež daly světu slavné mořeplavce a objevy, tedy Portugalci, Španělé a Italové, z jihovýchodu přicestovali Čechům velmi blízcí Chorvaté a z poněkud pro nás spíše neznámé a tajemné severovýchodní destinace to byli pobaltští Litevci.

 

 

 

Pro třiatřicet zahraničních hostů si naše škola připravila bohatý program, kterým se jako červená nit táhla problematika vody, resp. hospodárného nakládání s ní a rozumného využívání jejích zdrojů stejně jako její síly. A tak po pondělním milém slavnostním ceremoniálu v tělocvičně školy a po společné procházce obcí následovala exkurze Kružberské přehrady coby zdroje pitné vody pro široký region. Úterní dopoledne bylo vyhrazeno prezentacím dosud splněných projektových úkolů a po obědě následovala exkurze do Úpravny vody v Podhradí a prohlídka nedalekých pozůstatků hradu Vikštejna. Středa byla dnem, kdy zahraniční hosté spolu s našimi žáky zhlédli zajímavá místa naší krajské metropole, a to moderní stanici integrovaného záchranného systému a důl Landek. Čtvrteční ráno patřilo plánování projektových aktivit pro další období a posléze následovaly prohlídky vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder a „nejpohádkovějšího“ zámku v Hradci nad Moravicí. Pracovní týden byl završen návštěvou historického centra Olomouce a interaktivního muzea vědy Pevnost poznání a pomyslnou tečkou za náročným týdnem s bohatým programem bylo zastavení na Svatém Kopečku u Olomouce.

 

Druhé březnové sobotní ráno bylo již v duchu loučení a návratu zpět domů. Zahraniční učitelé a žáci odjížděli příjemně unavení, nadšení a spokojení. Za vytvořením této pohodové atmosféry však stojí obrovské úsilí a ochota pomoci mnoha lidí. Za perfektní organizaci a připravenost patří dík nejenom paní učitelce a koordinátorce celého projektu Mgr. Ivaně Piskovské, ale i celému týmu pedagogů a správních zaměstnanců naší školy, děkujeme za možnost zhlédnout prostory Kružberské přehrady a Úpravny vody v Podhradí vedení akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, stejně jako kastelánovi a jeho spolupracovníkům za prohlídku zámku v Hradci nad Moravicí a obrovské poděkování náleží především rodičům našich žáků, kteří poskytli zahraničním žákům potřebné zázemí plné pohostinnosti a vstřícnosti. Kromě dobrého pocitu budiž jim odměnou možnost jejich dětí (našich žáků) bezplatně vycestovat do zmiňovaných partnerských zemí. V tomto školním roce po podzimní návštěvě Sardinie a předjarním zastavení v Melči bude v závěru máje pětici našich žáků spolu s pedagogickým doprovodem a starostou obce Melč hostit škola z portugalské metropole – z Lisabonu.