• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Červen v MŠ Štáblovice

čvc 09 2021

Měsíc červen jsme započalioslavou Dne dětí s názvem „Veselé skotačení“. Vymysleli jsme pro děti nové úkoly, které děti na zahradě plnily s radostí a nadšením. Za jejich snahu dostali všichni sladkou odměnu a diplom. Ve třetím červnovém týdnu jsme pro děti zařadili téma „Dům, domek domeček, stavíme z kostiček“ aneb polytechnické vzdělávání.

Děti v tomto týdnu třídily různé materiály, prosívaly různé předměty pískem či moukou, stavěly různé domečky dle předlohy i bez ní formou kooperativního učení a také měřily obvod stromů a délku klády, šroubovaly různé velikosti šroubů a matic, přelévaly vodu pomocí trychtýře a měřily, kde je více či méně vody. Kromě pracovních aktivit a činností si navíc rozvíjely své rytmické a pohybové schopnosti a zdokonalily se při skládání papíru. Celoroční projekt Se Sokolem do života jsme ukončili zapojením rodičů do cvičení aneb „Cvičíme s mámou a tátou“.  Děti zapojily do svých pohybových úkolů i rodiče. Zpětnou vazbou byli pro nás fotografie ze společného cvičení a bylo na nich vidět, že si celý víkend užili nejen děti, ale i rodiče. Za celoroční cvičení čekají děti diplomy, medaile a drobné dárečky. Zapojili jsme se do projektu Týdne čtení dětem. A jak dopadl sběr sušené kůry? Nasbírali jsme celkem 38 kg sušené pomerančové kůry a 5 kg citronové kůry, za sběr čeká děti překvapení. Tablo předškoláků s rozkvetlou loukou a dvanácti kytičkami zdobí šatnu dětí. Jsou to děti, které se loučí se školkou, kamarády a učitelkami. V posledním červnovém pondělí proběhl „Sluníčkový den aneb loučíme se s předškoláky a školním rokem 2020/2021“. V tento den jsme si oblékli žluté trička a pasovali jsme předškoláky na budoucí prvňáčky.  Všechny děti nám přirostly k srdci a loučení s nimi nebylo lehké. I letos ukápla slzička. Víme, že našim úkolem bylo, děti co nejlépe připravit na vstup do první třídy základní školy, aby uměly uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti, abychom je  podpořily v samostatnosti při rozhodování a řešení každodenních úkolů a připravily na roli školáka. To se nám podařilo hlavně dobrou spolupráci rodičů.  A co zájmové útvary? Celý rok předškoláci pracovali s tablety s různými výukovými programy, zdokonalovali se v IT technice nebo se rozvíjeli v oblasti grafomotoriky, v matematických představách, jazykových dovednostech a v dalších oblastech vzdělávání. V úterý se děti těšily na výuku anglického jazyka, kde  zábavnou formou  a hrou poznávaly cizí jazyk. Ve středu v odpoledních hodinách pracovaly děti ve dvou skupinách na PC s  úkoly, např. Martínkova zvířátka, Alenka stůně, Čaroděj Barvykaz, Cesta do hradu s dominem. Každý čtvrtek se sedm dětí snažilo eliminovat své řečové vady v zájmovém útvaru „Logopedická prevence aneb cvičíme jazýčky pro bystré hlavičky“.  Všechny děti musíme pochválit a za jejich snažení jsme je odměnili krásným vysvědčením, aby si připadali jako opravdoví malí školáci. Protože se s předškoláky loučíme, proběhla v červnu informativní schůzka s rodiči dvanácti nových dětí, které nastoupí v září do mateřské školy. A co dodat na závěr? Snad popřát nejen dětem, jejich rodičům, ale také všem ostatním slunečné prázdniny a krásnou dovolenou.

Foto, vložila: K. Lhotská, M. Muchová

Článek: D.Holásková