• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Květen v MŠ Štáblovice

čvn 11 2021

10. 5. 2021 jsme mohli potěšit všechny rodiče, neboť došlo k obnovení provozu mateřské školy pro všechny děti. Prezenční vzdělávání jsme se snažili co nejvíce obohatit o zajímavá témata, hry a činnosti. Začátek května byl věnován Svátku matek s tématem „Sladká pusa pro maminku“. Děti se naučily mnoho básní, písní, povídali jsme si o maminkách, o rodině a každý si vyrobil pro svou báječnou maminku dárek a pěkné přání.

Následným tématem byla „Doprava“ a hlavně bezpečnost v dopravním provozu, která je vždy důležitá, a to nejen s blížícími se prázdninami. Tomuto tématu jsme věnovali velkou pozornost a na procházkách si děti vyzkoušely a poznaly dopravní značky, aby věděly, co znamenají, při přecházení vozovky se naučily pravidla pro přecházení vozovky bez přechodu pro chodce a poznaly význam bezpečnostních vest a bezpečnostních reflexních prvků na oblečení. Ve hrách si navíc mohly děti vyzkoušet povolání policisty. Zajímavým tématem byl „Duhový svět“, ve kterém se děti seznámily s lučním ekosystémem. Zblízka si prohlédly hmyz, zkoumaly lupou mravence a mraveniště, žížaly, berušky, sledovaly vývoj motýla. Děti se dozvěděly také zajímavostmi o včelách a z bezpečné vzdálenosti pozorovaly život u včelího úlu. Pracovaly s encyklopediemi a atlasy rostlin, vyhledávaly různé luční rostliny na procházkách přírodou. Celé téma doplňovaly různé pokusy, které se dětem velice líbily. Na konci května jsme ukončili sběr pomerančové a citronové kůry, který probíhal celé druhé pololetí. Celkem děti s rodiči nasbírali 44 kg, 5 kg citronové kůry a 39 kg pomerančové kůry. V polovině měsíce května proběhl veřejný sběr starého papíru, do kterého se zapojily nejenom děti s rodiči, ale také občané Štáblovic. Čeká nás poslední školní měsíc. Pro některé předškoláky to jsou poslední dny strávené v mateřské škole, tak si přejeme, abychom si je všichni co nejvíce a nejlépe užili.

Text: D. Holásková

Foto, vložila: K. Lhotská, M.Muchová