• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Duben v MŠ Štáblovice

kvě 11 2021

Ohlédnutí za čtvrtým měsícem v roce 2021 je tady. Distanční způsob vzdělávání pokračoval u předškolních dětí v prvním dubnovém týdnu námětem „Jak se budí jaro“, poté jsme již děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí IZS přivítali v mateřské škole. Na děti jsme se opravdu těšili. Hned v prvním příchozím týdnu jsme do výuky zařadili téma Vesmír.

Děti se mohly seznámit nejen s Vesmírem, Měsícem, planetami, vesmírnými tělesy a jinými novými znalostmi, ale také si vyzkoušely zhotovit raketu, či vyrobit měsíční kámen ze sody, octa a vody. Ve třetím týdnu jsme společně s dětmi oslavili Den země. Moc dobře víme, jak bychom se k přírodě měli chovat, a proto jsme se drželi hesla: „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V rámci tematické vycházky chlapci i děvčata nasbírali nespočet odpadků v obci. Děti mohly během následných dnů, pozorovat růst fazolí, zelenající se větev modřínu. Vyzkoušeli jsme si i pokus s teplou a studenou vodou a balónkem, který nás pořádně rozesmál. Poslední dubnový týden probíhal ve znamení čarodějnice Bludimíry. Během celého týdne se kouzlilo, učily se různá zaříkávadla, vyráběly se čarodějnice, ale také formou pokusů jsme vařili lektvar. Čarodějnice Bludimíra si pro děti ve skalce připravila různé úkoly, které děti cestou musely plnit. Stavěly domečky z přírodnin, házely vlastnoručně vyrobeným čarodějnickým koštětem do dálky, běhaly s koštětem mezi stromy, prošly se po kládě či stavěly čarodějnickou skrýš. V závěru byly všechny děti odměněny sladkostí a čarodějnickým diplomem. Zapojili jsme se také do výtvarné soutěže Ministerstva vnitra pod názvem „Bezpečná cesta do školky“, kde děti výtvarně zpracovaly téma. Obrázky byly velice krásné, tak uvidíme, držíme palce.

text: D. Holásková  foto: K. Lhotská

vložila: M. Muchová