• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Duben v ZŠ Štáblovice

kvě 03 2021

Ve čtvrtek 8. dubna proběhl na naší škole ve Štáblovicích zápis do 1. ročníku bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci si při této příležitosti mohli prohlédnout školní prostory, výstavku s učebními pomůckami a potřebami. Také jim byly představeny hry sloužící ve školní družině nebo v jednotlivých školních klubech.

V pondělí 12. dubna škola radostně přivítala po dlouhé době žáky všech ročníků, kteří bez větších problémů samostatně zvládli testování na Covid-19 a spokojeně se usadili do školných lavic. Následně je čekalo překvapení v podobě chirurgických roušek, které jim věnoval Obecní úřad. Za tento dar v atraktivním maskáčovém provedení žáci velmi děkují.

Den Země, který se pojil k 22. dubnu, děti oslavily ve školní družině prací. Nejprve si o zeměkouli popovídaly, pak vypracovaly připravené pracovní listy, a nakonec je čekal nejtěžší úkol. Všichni si nasadili rukavice a uklízeli prostor před školou a na školní zahradě. Zde všechny překvapilo velké množství nasbíraných odpadků. Závěrem této akce by děti chtěly velmi poprosit všechny občany, aby papírky a nedopalky odhazovali do odpadkového koše a neznečišťovali nejen okolí školy.

A jak v této době probíhá ve škole výuka některých výchov?  V hodinách tělesné výchovy žáci podnikají spolu s paní učitelkou pohybové aktivity v přírodě na čerstvém vzduchu a nadále plní výzvy. V hodinách hudební výchovy se žáci seznamují s hrou na klavír prostřednictvím aplikace Mini piano lite, která žáky velmi nadchla.

Mgr. Pavlína Bittnerová