• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Únor a březen v MŠ Štáblovice

dub 20 2021

Před nástupem do první třídy musí dítě zvládnout mnoho věcí, některé dokáže „levou zadní“, aniž by si uvědomilo, že se něco učí, na jiných musí pracovat, aby si dané dovednosti osvojilo. Také proto dbáme na dostatek pohybu a pravidelné úterní dopoledne patří cvičení „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.  Nejvíce děti v tomto období potěšil projektový Netradiční masopustní týden, který byl zaměřený na tradice, zvyky a pohádku „O koblížkovi“.

Místo karnevalu v maskách, jsme dětem uspořádali „Karnevalové veselí“ se soutěžemi, zábavnými úkoly a činnostmi, které v průběhu dopoledne děti plnily, za odměnu získaly razítka na své kartičky a sladkou odměnu.  Od 1. 3. 2021 přešla výuka předškolních dětí  na vzdělávání distančním způsobem na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření. Rodičům jsme pravidelně zasílali pracovní náměty a doporučení na činnosti pro děti. Poděkování patří všem za spolupráci, za krásná slova při sdělování svých zážitků, za to, co se jim podařilo a co ne, co se nejvíce líbilo, ale také to, co je těšilo, ale zároveň i trápilo. Abychom si s dětmi po opětovném příchodu do mateřské školy mohli o svých zážitcích vyprávět, požádali jsme rodiče o zaslání fotky do týdenní fotogalerie s názvem „MY SE DOMA NENUDÍME“.

Napsala: K. Lhotská, D.Holásková

Vložila: M. Muchová