• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Leden v MŠ Štáblovice

úno 05 2021

Máme za sebou první měsíc roku 2021. A co nám přinesl? Hned v úvodu měsíce nás čekal projektový den svátek Tří králů, který připadá na 6. ledna. Děti se seznámily s významem písmen K+ M+ B a připomněly si tradice, které se k tomuto svátku vážou. Zároveň starší děti v kostýmech tří králů přišly svým mladším kamarádům zazpívat známou píseň „My tří králové…“.

Tradici jsme zakončili návštěvou kostela svatého Vavřince a předali „černouškovi“ v jesličkách menší finanční obnos. Koordinátorka tříkrálové sbírky ve Štáblovicích slečna Kateřina Vítková obdržela od nás přáníčka, která byla určena jako poděkování za dary. V měsíci lednu děti provázely námětové týdny, které se velice líbily. Protože nám napadl sníh, děti prožívaly zimní hrátky nejen venku, ale také ve třídách. Stavěly sněhuláky, iglú i domečky, ale také prováděly pokusy s vodou, sněhem a ledem a získávaly nové zkušenosti. Dalším aktuálním tématem „ Vlezla na mě rýma, je mi pořád zima“, byla o zdraví, kde si děti mohly nejen zahrát námětovou hru Na lékaře, ale seznámily se s významem vitamínů pro lidské tělo, sestavily lidskou kostru či vyrobily lidský chrup. Celý měsíc probíhalo testování předškolních dětí, kde jsme zjišťovali, jak na tom jednotlivé děti jsou v oblasti rozumových znalostí a logického uvažování, zrakové percepce a sluchového a prostorového vnímání, matematických představ, ale také jak se jim daří v oblasti grafomotoriky a správného úchopu psacího náčiní. Tyto znalosti poslouží nejen nám, ale hlavně rodičům při jejich rozhodování, zda je dítě připravené pro nástup do 1. třídy základní školy. V lednu jsme zahájili sběr sušené pomerančové a citronové kůry.  Poslední čtvrtek měsíce ledna dostaly předškolní děti za svou snahu v zájmových útvarech Angličtina hrou pro předškoláky, Práce na PC, Logopedická prevence „Cvičíme jazýčky pro bystré hlavičky“ krásné vysvědčení. Zároveň se všichni těšili ze sladké odměny.

Napsala: Bc. D. Holásková

Fotografie: K. Lhotská