• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Prosinec a leden v ZŠ Štáblovice

led 31 2021

Jak vypadala výuka žáků v zimních měsících? 30. listopadu opět mohli žáci třetího a čtvrtého ročníku nastoupit do školy. V prvním prosincovém týdnu nás navštívil Mikuláš s čertem. Odměnil děti sladkým perníkem. Ty si připravily pro Mikuláše a jeho doprovod pásmo básniček.

Děti navštěvující školní družinu využily pozvání studentky Hanky Pokorné, která si pro děti připravila v rámci svého studia besedu o chovu daňků. Poslední prosincový den ve škole si děti mezi sebou vyměnily dárky, které si připravily pro své kamarády. Domů si odnesly také výrobky, kterými potěšily své blízké. Před vánočními prázdninami se podařilo dokončit rekonstrukci sborovny. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace byla výuka ukončena 18. 12.

Po vánočních prázdninách nastoupili do školy pouze žáci prvního a druhého ročníku. Starší žáci zůstali doma a začali opět s distanční výukou. I nadále tito žáci pracují v Badatelském klubu. Díky "Mechanické laboratoři" montovali podle návodu jednoduchou kladku a páku.

Na Tři krále napadl první sníh a děti mohly v rámci školní družiny podniknout vycházku na „Benčák“ a užít si zimních radovánek. Tradičně jsme navštívili betlém v místním kostele. Z důvodu doposud zakázaného zpěvu ve škole jsme si připravili místo tradiční písničky básničku O třech králích. Pro Tříkrálovou sbírku jsme ve školní družině vyrobili pro občany Štáblovic přáníčka. 28. ledna nastal pro prvňáčky velký den. Poprvé obdrželi vysvědčení. Všichni z něj měli radost, jelikož získali samé jedničky, které si za práci v 1. pololetí zasloužili. Také druháci obdrželi výpis z vysvědčení. Starší žáci si musejí počkat na osobní předání až po nástupu do školy, který je bohužel prozatím v nedohlednu. Odměnou všem dětem byly páteční pololetní prázdniny.

Lenka Rychlá