• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Prosinec v MŠ Štáblovice

led 08 2021

Advent ve školce započal zdobením a přípravou prostor pro nejkrásnější svátky v roce Vánoce. První prosincový pátek si děti užily „Čertí dovádění s nadílkou“. Hned při příchodu do třídy obdržely kartičku, na kterou v průběhu dopoledne sbíraly razítka za splněné úkoly a činnosti. Poté netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše. Zazvonil zvoneček a Mikuláš byl tu.

V ruce držel velký pytel s nadílkou a v menším bylo uhlí pro ty, kteří mu přislíbili, že se polepší. V průběhu měsíce se děti seznamovaly s tradicemi a zvyky Vánoc, pouštěním lodiček, litím olova, krájením jablíček aj. Také v zájmovém útvaru Angličtina hrou si děti přiblížily nejen nová anglická slovíčka, ale i zvyky a tradice týkající se tohoto vánočního tématu. Christmas Day je totiž nejdůležitějším dnem britských Vánoc. Koronavirová situace nám neumožňovala vánoční atmosféru prožít tak, jak ji známe z minulých let, ale i přesto jsme si tyto nejkrásnější dny v roce užily s radostí a s netrpělivým očekáváním vánočního překvapení. Až do poslední chvíle si děti nebyly jisté, jestli Ježíšek s dárky dorazí. Do obou tříd donesl nové hračky, které se dětem moc líbily. Rozzářily nejen oči dětí, ale vykouzlil  krásné úsměvy na tvářích. A abychom nezapomněli na zvířátka, vyrazili jsme poslední pátek do skalky ke krmelci. Vánoce jsme připravili i pro ně, ozdobili jsme okolní stromy a keře jablíčky, korýtko naplnili mrkví a zrním. Pečivo víme, že ke krmelci zvířátkům nepatří, proto jsme nakrmili i rybičky v prostředním rybníku v obci. Nezapomněli jsme ani na důchodce a obdarovali je vánočním přáním. Pro Tříkrálovou sbírku děti vyrobily andílky a na nadaci Dobrý anděl, kde jsme již čtvrtým rokem dobrými anděly, jsme poslali 1000,- Kč. Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2021.

Text: D.Holásková, Foto, vložila: K. Lhotská