• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Listopad v ZŠ Štáblovice

lis 29 2020

V měsíci listopadu jsme opět pokračovali v distanční výuce. Každý den jsme se setkávali s žáky prostřednictvím „online“ prostředí. Chválíme všechny žáky, jelikož se naučili s novým prostředím pracovat.

 

 

Žáci si plnili školní povinnosti a došlo i na dobrovolné úkoly. Díky nim nám nejmladší žáci předvedli, co všechno umí vytvořit z obyčejných brambor. Dokázali také pomoci rodičům při vaření a pečení.

Ve středu 18. 11. byla pro žáky 1. a 2. ročníků obnovena povinná prezenční výuka. V hudební výchově je zakázán zpěv a v hodinách tělesné výchovy je upřednostněn pobyt venku na čerstvém vzduchu. Po celou dobu vyučování musí žáci a učitelé nosit roušky. Byl zahájen také provoz školní družiny.

Žáci 2. ročníku slavnostně předali svým mladším spolužákům z 1. třídy Slabikáře. Nejmladším školákům se dostává knížka plná příběhů, pěkných ilustrací a zajímavých úkolů. Věříme, že díky ní si vytvoří kladný vztah ke čtení.

Poslední listopadový den začíná povinná prezenční výuka v plném rozsahu také pro žáky 3. a 4. ročníku. Jsme rádi, že se opět všichni setkáme ve škole. O pohledu našich žáků na distanční výuku se dočtete v prosincovém vydání našeho školního časopisu.

Nejen ve školní družině, ale také doma s rodiči tvořili žáci ozdoby na vánoční obecní strom, který nám udělá radost nejenom v čase adventním, ale také po celou dobu vánočních svátků.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru žaludů a kaštanů. Nejlepší „sběrači“ budou odměněni při předávání vysvědčení v 1. pololetí.

Je za námi hodnocení 1. čtvrtletí. Spoustě žákům jsme udělili pochvalu třídního učitele za aktivitu během distanční výuky. Tuto pochvalu si zaslouží nejenom oni, ale také jejich rodiče, kteří jim po celou dobu této výuky byli nápomocni.