• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Říjen v ZŠ Štáblovice

lis 04 2020

První dva říjnové dny byla celá škola stále ještě v karanténě, proto výuka pokračovala distančním způsobem. Poté jsme se na sedm dní měli možnost opět setkávat ve školních lavicích.

Od 14. října krizovým opatřením Vlády České republiky došlo k významnému omezení provozu základní školy a školní družiny. Byla zakázána přítomnost všech žáků ve škole. Opět jsme se vrátili k distanční výuce, se kterou jsme už měli zkušenosti, což byla výhoda. Žáci se uměli do vytvořeného prostředí přihlásit a komunikovat s učitelkami. I když občas docházelo k menším výpadkům s připojením, všichni žáci se snažili s námi pracovat a plnit zadané úkoly. V 1. a 2. ročníku jsme dali přednost rozdělení žáků do menších skupinek, čímž vznikl větší prostor pro jejich práci a vzájemnou komunikaci. Při online hodinách jsme se zaměřovali na procvičení a vysvětlení obtížnějšího učiva. 

Musíme pochválit děti a jejich rodiče za podzimní tvoření, při kterých vznikly krásné dekorace z přírodnin. Na fotografiích sami posuďte, co všechno vymysleli.

I přes náročný měsíc jsme se zapojili do výměnného projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, do výtvarné soutěže s názvem „Barevný podzim“ a nakreslili jsme obrázky do připravovaného školního kalendáře. Letošní žáci 4. ročníku také absolvovali první testování matematické gramotnosti.

Během uzavření školy započaly práce na rekonstrukci učitelské sborovny. Ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu se vybourala zděná příčka, čímž došlo k zvětšení prostoru. Dále proběhne výmalba a pokládka nového koberce. Mělo by také dojít k zakoupení nábytku. Doufáme, že na jaře tento prostor již využijeme při zápisu dětí do první třídy.

V pondělí 26. 10. 2020 a v úterý 27. 10. 2020 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeny dny volna (zákaz osobní přítomnosti žáků základní školy ve škole bez povinnosti se distančně vzdělávat), poté následoval ve středu 28. 10. 2020 státní svátek. Ve čtvrtek a v pátek proběhly podzimní prázdniny.

V podzimních měsících jsme pro širokou veřejnost zprostředkovali sběr papíru. Výtěžek využijeme na financování kulturních akcí pro děti základní a mateřské školy, které snad budeme moci uskutečnit ve druhém pololetí. Děkujeme všem, kteří se do této aktivity zapojili. Nadále pokračuje sběr kaštanů a žaludů.

Mgr. Bittnerová a kolektiv