• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Září v Základní škole Štáblovice

říj 11 2020

Ani jsme se nenadáli a už nám začal nový školní rok 2020/21. Před letními prázdninami jsme se rozloučili se čtvrťáky a popřáli jim, aby se  jim dařilo v nových školách. Při posledním zvonění nejen jim ukápla slzička. Byli jsme však rádi, že jsme mohli závěr školního roku strávit společně opět ve škole.

Nyní už vítáme mezi sebou sedm nových prvňáčků. Věříme, že i oni stráví čtyři školní roky s úsměvem na rtech a najdou si mezi námi kamarády.  Zároveň si odnesou ze školy nejen spoustu vědomostí, dovedností, ale také  mnoho zážitků se svými spolužáky.

 

V pátek 18. 9. nás navštívil sokolník se svým vystoupením. Představil nám spoustu dravých ptáků a sov. Některé z nich si mohli žáci dokonce pohladit.

Ke konci měsíce září díky se zhoršující situaci se šířením koronaviru nás čekalo několik „překvapení“. Poprvé po dlouhé době bylo vyhlášeno ředitelské volno a bohužel krátce po státním svátku 28. 9. byla naše škola na tři dny nařízením krajské hygienické stanice uzavřena. Zaměstnancům a také žákům ZŠ Štáblovice byla nařízena karanténa. Během ní se museli učitelé a žáci dostavit na testování. I když všechno zlé je k něčemu dobré. Mohli jsme si vyzkoušet, jak funguje nové komunikační prostředí mezi žáky a učiteli. Až na malé výjimky se většina žáků mohla zúčastnit výukových  „online“ hodin. Po třídenní distanční výuce mohli opět žáci, kteří měli negativní výsledky testů,  zasednout do školních lavic a pokračovat dále ve výuce tradičním způsobem. Žáci, kteří se testování nezúčastnili, nastoupili o 4 dny později. Budeme všichni rádi, když bude škola otevřená a nedojde k jejímu dalšímu uzavření. Všem přejeme pevné zdraví!

Lenka Rychlá