• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Září v Mateřské škole Štáblovice

říj 09 2020

Nový školní rok 2020 nám začal v úterý 1. září. Co nám vše přinese, ještě pořádně nevíme, ale už teď se můžeme ohlédnout za měsícem září. Hned první školní den, jsme přivítali osm nových dětí. Musíme říci, že svou novou životní roli všechny děti zvládly na výbornou a my se teď vynasnažíme, aby se jim v naší školičce líbilo.

Proto jsme před zahájením nového školního roku 2020/2021 vyzdobili mateřskou školu novou celoplošnou výzdobou. Tak jako v předchozích letech, tak i v letošním roce se budeme se staršími dětmi věnovat zájmovým útvarům. V třetím zářijovém týdnu jsme pondělkem v odpoledních hodinách zahájili práci s předškolními dětmi, kde rozvíjíme jejich znalosti a dovednosti před vstupem do 1. třídy, děti pracují také s programy na tabletech pomocí ITC. Každé úterý se v „Angličtině hrou pro předškoláky“ děti seznamují se základy cizího jazyka. Ve středu máme zájmový útvar „Práce na PC pro předškoláky“, zde se děti seznamují s programy zaměřené na logické myšlení, matematické a jazykové dovednosti, učí se manipulaci s myší a poznáváním ikonek používaných při práci na počítači. Čtvrtek je pro starší děti věnován „Logopedické prevenci – Cvičíme jazýčky pro bystré hlavičky“, zde se zaměřujeme na průpravné cvičení jazykových dovedností a správnou výslovnost. Myslíme také na bezpečnost dětí, a proto jsme pro ně připravili v září program dopravní prevence „Bezpečná cesta do školky“ a vyrazili na vycházku, kde nechyběly bezpečnostní vesty pro každého. Děti cestou plnily předem připravené úkoly, seznamovaly se s novými dopravními značkami, řešily dopravní situace, nečekané události a jiné úkoly. Odměnou za příjemně strávené dopoledne byla dětem medaile a sladká odměna. Dne 18. září za dětmi do mateřské školy dorazil člen sokolnické skupiny Vancos zabývající se ukázkami sokolnictví. Děti na vlastní oči mohly spatřit a zároveň  poznat nejen orla, ale i káňata, jestřába, sokola, kondora, sovu, ale také supa. Děti se takto nenásilnou formou mohly naučit mnohé o dravých ptácích. Zahájili jsme projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. V Tomto projektu budeme u dětí zdokonalovat obratnost a rychlost při chůzi, běhu, poskocích přes překážky, míčové hry i netradiční činnosti. Koncem měsíce jsme využili podzimní větrné počasí a s dětmi vyrazili na kopec pouštět draky. Drakiáda se vydařila, všichni draci se vznášeli nad Benkovickým kopcem. Děti byly ze vznášejících draků nadšené a den si užily. S dětmi nezapomínáme ani na opuštěná zvířata, a proto jsme uspořádali materiální sbírku pro psy a kočky. S podporou rodičů se nasbírala plná velká krabice různých pamlsků pro čtyřnohé kamarády. Tato sbírka bude předána opavskému útulku 5. října 2020 na Den zvířat. Tímto děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se k této sbírce zapojili. V průběhu měsíce září byl také v mateřské škole zahájen sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka. Tímto jsme s prvním školním měsícem na konci a čekáme, co nás čeká v následném měsíci říjnu.

Zapsala: Bc. Dagmar Holásková, foto zpracovala, vložila: Karin Lhotská