• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Červen v MŠ Štáblovice

čvn 29 2020

 

Dne 25. května 2020 byl provoz mateřské školy znovu obnoven po nutném uzavření z důvodu opatření v době pandemie koronaviru. Opětovné otevření mateřské školy proběhlo za potřebných hygienických podmínek.

 

Věříme, že po tak dlouhé době se děti do školky těšily a paní učitelky si během této doby připravovaly pro děti činnosti a aktivity, aby návrat do školky byl radostný a děti byly spokojené. Aby alespoň předškolní děti v době uzavření mateřské školy nezahálely, posílaly jsme jim domácí úkoly v podobě pracovních listů přes e mail. Proto nás také potěšila zpětná vazba rodičů, kteří se s námi podělili o vlastní zkušenosti, zda děti úkoly zvládly, jestli se jim úkoly líbily, nebo nám posílali podněty, které by chtěli s dětmi procvičit. V této elektronické formě zadávání úkolů ze všech vzdělávacích oblastí jsme pokračovali do 26. června 2020, plnění úkolů bylo dobrovolné. 1. června jsme využili pěkného počasí a připravili pro děti k jejich svátku ke Dni dětí hravé disciplíny na školní zahradě. Všechny stanoviště a plnění úkolů, probíhalo v rozdělených skupinách dětí tak, abychom dodrželi veškerá opatření. Završením soutěží byla dětem sladká odměna a diplom. V prvním červnovém dni jsme se zapojili do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“, který byl letos desátý v řadě. Netradiční bylo čtení z knihy „Dopisy od Felixe“ pro děti na školní zahradě. Po dobu týdne se dětem předčítaly pohádky z oblíbených knih. A co nás čekalo dále? I když se musely zrušit veškeré výlety, exkurze, divadelní představení, jedné akce jsme se určitě nevzdali. A to že předškolní děti s veškerou slávou jsme předali učitelkám ze základní školy. Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo poslední červnový pátek. Aby si tento den, ale i ostatní dny strávené v mateřské škole děti pamatovaly, dostaly upomínkové dárečky včetně památečních fotografií svých kamarádů předškoláků. Nezapomněli jsme odměnit také děti za aktivní účast v zájmových útvarech (Angličtina hrou, Práce na PC, Logopedická prevence), ale také všechny děti zapojené do sběru sušené kůry. Školní rok se chýlí ke konci a už na nás mávají jen letní prázdniny. Spoustu sluníčka a krásných zážitků Vám všem přejí paní učitelky Karin, Dáša a Míša.

Napsala Bc. Dagmar Holásková

Foto: Karin Lhotská