• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Únor ve Štáblovicích

bře 01 2020

I když byl měsíc únor nejkratším měsícem v roce, zvládli jsme ve štáblovické škole mnoho aktivit. Od recitování básní přes plavání a lyžování jsme došli až ke smažení koblih a maškarnímu reji. 

 Všichni žáci se s největším nasazením snažili odrecitovat báseň v rámci školního kola recitační soutěže. Ti nejlepší z každého ročníku své schopnosti jeli ukázat do Melče, kde za svůj výkon dostali ocenění a sladkost. Nejlépe se umístil Petr Sedláček ze 4. B třídy, který získal 2. místo ve své kategorii. Také se dařilo Marušce Vavrečkové z 1. B třídy, která si poprvé vyzkoušela recitovat před porotou a obecenstvem.

V tomto měsíci jsme pokračovali v plaveckém výcviku a někteří z našich žáků se zúčastnili lyžařského kurzu, ve kterém se mnoho z nich naučilo lyžovat, nebo se zdokonalili v jízdě na snowboardu.

Od 24. do 28. února u nás na škole proběhl netradiční týden. Začali jsme květinovým pondělím, následovalo kravatové úterý a zástěrová středa. Čtvrtek byl celý naruby a v pátek jsme si užili masek. V rámci družiny žáci hráli hry, soutěžili a plnili úkoly spojené s masopustem. Za své snažení všechny masky dostaly buchtu a sladkou odměnu. Celý týden se náramně vydařil.

26. února jsme si pro budoucí žáčky připravili „Tvořivé hraní a veselé sportování“. Moc jsme se na ně těšili, ale velkým zklamáním bylo, že z předpokládaného počtu 11 dětí se dostavilo pouze 1 dítě se svou maminkou a sourozencem. Přesto jsme si to užili.

Mgr. Bittnerová