• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Říjen v mateřské škole Štáblovice

lis 13 2019

 

Měsíc říjen jsme zahájili v mateřské škole Štáblovice projektovým týdnem „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. Před výletem do opavského útulku a Mini Zoo v Opavě proběhla materiální sbírka pro psy a kočky. Tato sbírka byla předána opavskému útulku, který děti navštívily první říjnový pátek. Během celého týdne se děti seznamovaly nejen se zvířaty, jejich mláďaty, ale také s jinými zajímavostmi týkající se právě života zvířat.

 

I letos jsme využili pozvání ZA ZVÍŘÁTKY ke Kociánům, Holušům a Benešům, kde děti mohly nejenom vidět, ale také si pohladit domácí zvířata. Druhý říjnový týden byl přistaven kontejner, do kterého mohli rodiče a děti nosit starý papír. Děkujeme tímto všem zúčastněným rodičům i dětem MŠ a ZŠ za nasbírané celkové množství 1320kg starého papíru. Dále bylo zahájeno MISP v MŠ a ZŠ ve Štáblovicích. Nezapomínáme ani na pomoc ostatním. Zapojili jsme se do sbírky „Maty to dokáže“,kdy děti a rodiče nosili plastová víčka pro Matyáše Tazbírka. Tímto tomuto chlapci alespoň trošičku pomůžeme v absolvování KLIM – THERAPY. Starší děti třídy Hvězdiček se zapojily do výtvarné soutěže „Barevný podzim“, kde jim budeme držet palce v nějakém pěkném umístění. Třetí říjnový čtvrtek se konala akce pro rodiče předškolních dětí nazvaná „Grafomotorika a vše, co k tomu patří“. Snad jsme rodičům přiblížili činnosti podporující rozvoje psaní, úchopu psacího náčiní a jiné. Nechyběla ani kultura a za dětmi přijelo divadlo „Smíšek“ s pohádkou „Podzimí strašáci“. 21. 10. 2019 oficiálně započala rekonstrukce ve třídě Hvězdiček. Pokud vše půjde dle plánu, děti by se do své třídy mohly vrátit poslední listopadový týden. Závěr měsíce patřil veřejné akci „Světýlka“ pro rodiče a děti. Děti si vyzkoušely svou odvahu a plnily připravené úkoly na daných stanovištích. Tímto děkujeme rodičům, kteří se zapojili, pomohli a zajistili odměny pro děti.