• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Květen ve Štáblovicích

čvn 02 2019

Měsíc květen v ZŠ Štáblovice byl měsícem plným vystoupení, besed, soutěží a oslav.

Dne 2. května ve škole proběhla v rámci projektu Tonda Obal na cestách beseda „EKOKOM“, při které se žáci teoreticky, ale i prakticky zdokonalili ve třídění odpadu.

15. května jsme se zapojili do celostátní charitativní akce „Liga proti rakovině“. Všem, kteří tuto akci podpořili zakoupením „květinky“, patří velký dík.

Téhož dne jsme svým kulturním vystoupením pod názvem „Voda – zdroj života“ potěšili místní seniory. Dne 16. května jsme oslavili „Den matek“, na kterém žáci zatančili a ztvárnili vodoměrku Věrku, předvedli pásmo „Od pramene až do velkého moře“, zahráli krátký příběh o koloběhu vody a zazpívali nejednu píseň určenou nejen maminkám.

V sobotu 25. května se žáci 3. a 4. ročníku účastnili se svým vystoupením již 4. setkání Mikroregionu Hvozdnice, které se konalo v Litultovicích. Akce se zdařila a všem velmi líbila.

Závěr tohoto měsíce patřil oslavě „Dne dětí“, která se nesla v námořnickém duchu. Velcí školáci si pro děti z MŠ a pro své spolužáky připravili námořnická stanoviště s nelehkými úkoly. Všichni námořníci zdárně úkoly zvládli, za což byli odměněni medailí a sladkostmi.

Žáci 3. třídy se také v měsíci květnu zapojili do výtvarné soutěže „Elon jede, Elon vede“, kterou vyhlásilo MAP Vítkovsko. Naši školu reprezentují svou kresbou Jakub Lazecký, Antonín Jasoněk spolu s Gabrielou Dopirjakovou.

Mgr. Pavlína Bittnerová