• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Akce družiny Melč

pro 20 2021

Blíží se konec roku a naše školní družina by se ráda pochlubila svou aktivitou. Na začátku školního roku proběhla seznamovací dobrodružná hra Honba za pokladem a stmelovací akce Pod padákem.

Byly zahájeny sběry. Sbíraly se kaštany, rodiče naplnili kontejner papírem a již třetím rokem stále probíhá charitativní sbírka nejen oděvů MOMENT. V rámci celoročního projektu Celé Česko čte dětem se družina zapojila do 11. týdne čtení.  Čtení, dramatizace i výtvarné pojetí pohádky O Otesánkovi proběhlo v melčském parku. Na začátku října požádala družina rodiče o spolupráci při tvorbě výstavky s názvem Netopýr. A tady je místo pro velkou pochvalu rodičů a dětí. Konec října patřil námětovým týdnům Na stejné zemi, žijí s námi stromy a Mikrosvět očima dětí. Děti se ponořily do bádání, objevovaly krásy a možnosti naší přírody. Jelikož děti rády tvoří, zapojila se družina do několika výtvarných soutěží. Naše družina přijala pozvání na vědomostní soutěž Máme rádi Česko do Štáblovic. Svůj talent děti předvedly v Showparádě, která pro velký zájem proběhla v tělocvičně. Větrné dny byly využity k pouštění draků a pozvolna začaly přípravy na advent. Aby i družina    navodila dětem vánoční náladu, proběhlo v odděleních vánoční tvoření a mikulášské dovádění. A než jsme se rozešli na vánoční prázdniny, rozbalily si děti z pod stromečku spousty her a hraček. A to bylo radosti. Na závěr Vám přeje kolektiv vychovatelek krásné vánoční svátky a úspěšné vykročení do Nového roku. A co si přát pro naši školní družinu? Ať je pro vaše dítě místem klidu, zážitků a kamarádství.