• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Recitační soutěž

úno 23 2021

Na naší škole je již tradicí, že v nejkratším měsíci v roce se věnujeme recitování. Od tohoto zvyku jsme neupustili ani v období plném zákazů a omezení, a tak jsme si v rámci možného a dovoleného, udělali „chvilku poezie“ v rámci prvních a druhých tříd. Do recitování se tedy s chutí zapojili žáčci, kteří mají to štěstí, že mohou do školy docházet prezenčně. Básně, stejně jako recitátorské výkony, byly rozmanité, přičemž nejlepší recitátoři se spolu utkali v melčsko-štáblovickém turnaji. Ten už proběhl on-line a pro všechny žáky recitátory i posluchače byl opravdovým zážitkem. Zatímco pro prvňáky byla tato soutěž jakousi první ochutnávkou, mezi druháky byly zjevné recitátorské dovednosti na vysoké úrovni. Učitelé i žáci se jednomyslně shodli, že mezi nejšikovnější patřili dva druháčci, a to Maruška Vavrečková ze štáblovické školy a Pavlík Piskovský ze školy melčské. Všichni recitátoři si z této soutěže odnesli drobná ocenění, diplomy či medaile, pěkný kulturní zážitek a víru, že v příštím roce své recitátorské zkušenosti Maruška s Pavlíkem zúročí i v regionálních kolech.