• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Duben v MŠ Melč

kvě 04 2022

"Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem".

Hned první dubnový den, Den ptactva, se třída Berušek pokusila o záchranu hrdličky, která našla útočiště na naší školní zahradě, a která se dočkala záchrany místním chovatelem holubů p. Pavlem Czerminem, jež byl osloven pí uč. Jitkou Flesarovou. Po jejím úplném uzdravení byla hrdlička opět vpuštěna na svobodu. Obě třídy MŠ Melč neopomněly vzpomenout významnou osobu H. CH. Andersena prostřednictvím návštěvy místní  knihovny s pí knihovnicí Irenou Lhotskou. Naši školku během měsíce dubna navštívilo také divadélko Letadlo s pohádkovým příběhem Průzkumníci v Africe, vedoucí učitelka MŠ Melč, Lucie Zálešáková, Bc., zpracovala a vydala časopis Beruška nejen pro rodiče, ale i pro děti obou mateřských škol (Melč, Štáblovice) a v neposlední řadě jsme se podíleli na několika projektových dnech: Světový den zdraví, Hledání velikonočního zajíčka, Týden Země a Stavění máje.

Napsala a vložila Hana Seidlerová.