• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Den dětí v MŠ Melč

čvn 04 2021

V úterý 1. 6. jsme si v mateřské škole připravili pro děti na jejich svátek zábavné dopoledne na téma Doprava.

U vchodu do školky si děti mohly prohlédnout obrázky různých dopravních prostředků a naučit se je správně pojmenovat. Zároveň proběhlo důkladné poučení o bezpečném chování na silnici a při jízdě na kole či koloběžce.  Všechny děti dostaly reflexní vesty, vzaly si svůj dopravní prostředek, nasadily přilbu a vesele se vydaly směrem k fotbalovému hřišti. Ti zdatnější mohli na cestě za vesnicí směle nasednout na kola a společně s paní učitelkou si vyzkoušet jízdu ve dvojicích, za sebou, zatáčky a otočky. Koloběžkáři si zase už po cestě zkusili jízdu do kopce i z kopce, jednotlivě i v řadě za sebou a taky zatáčky a slalom. Na fotbalovém hřišti byly pro děti připraveny čtyři stanoviště – zásady první pomoci, závody ve dvojicích, jízda zručnosti a jízda řízená panem policistou. Všechny děti za své sportovní snažení obdržely reflexní prvek ve tvaru dopravního prostředku a diplom. Ve školce pak ještě sladký balíček a časopis Beruška.

Napsala Lucie Zálešáková, Bc., vložila Hana Seidlerová.