• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Týden Země v MŠ Melč

dub 27 2021

Projektový týden ke Dni Země nesl název Skřítek Amos a jeho kamarádi. V pondělí se děti seznámily se skřítkem Kleofášem, který jim připomenul prostřednictvím 10 stanovišť, co všechno na té naší zemi máme.

V závěru činností si děti natrhaly starý papír a  namočily jej. Tím si nachystaly pomůcky na úterý, kdy je čekal skřítek Tadeáš, který je naučil vyrábět ruční papír a správně třídit odpad. Děti si spolu se skřítkem také vyzkoušely recyklaci starých voskovek, jejichž zbytky naskládaly do silikonových formiček a nechaly v troubě roztát. Po vychladnutí a vyloupnutí z formiček vznikla nová pestrobarevná voskovka. V zájmovém útvaru Hrátky s předškoláky si děti vyrobily květináče z pet lahví a zasadily měsíční jahody. Ve středu si děti se skřítkem Vendelínem vyrobily domácí čističku vody z pet lahve, vaty, písku, uhlí a štěrku a ze šlehačky si utloukly domácí máslo. Na druhý den si děti s chutí máslo namazaly na chleba a posypaly pažitkou. Ve čtvrtek si děti se skřítkem Bonifácem připomněly dopravní prostředky a různé typy energie. Skřítek dětem předvedl jednoduchý pokus se statickou elektřinou a nafukovacím balonkem. Ve společném vyprávění se děti seznámily s pojmem ekodoprava.  Během týdne se děti vypravily do parku na sběr přírodnin, které využily v pátek se skřítkem Vavřincem. Ten naučil děti stavět hmyzí hotel ze starých palet, který bude lákat hmyz do naší školní zahrady.

Napsala Lucie Zálešáková, Bc., vložila Hana Seidlerová.