• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

2.schůzka Ekotýmu MŠ Melč

kvě 20 2020

EKOŠKOLA

Zápis ze schůzky ekotýmu

 

 

2. SCHŮZKA EKOTÝMU                                         datum:  02.03. 2020

Kdo byl na schůzce

Lucie Zálešáková – koordinátorka

Jitka Flesarová - učitelka

Monika Urbanská – školnice

Honza Schindler – školník

Veronika Pašková + David Pater

Pavla Hoppová + František Hopp

Olga Šamárková + Michaela Šamárková

Radka Svobodová + Ester Kunzová

Eliška Trublová (člen zastupitelstva)+ Tobiáš Rusňák

Cíle schůzky

1.      Přivítání ekotýmu, poděkování za vypracování úkolů (otázky analýzy třídění odpadů v MŠ)

2.      Vyhodnocení analýzy třídění a nakládání odpadů v MŠ

3.      Seznámení s plánovanou akcí – tvoření výrobků z odpad.materiálů

4.      Téma Odpady – třídění odpadu (formou hry pexesa na tabletu)

5.      Překvapení pro ekotým –  instalace nově pořízené žluté popelnice

Co jsme dělali

Výstup/úkoly

Kdo/kdy

1.      Na začátku schůzky jsme se společně pozdravili, děti si oblékly ekotýmácké trička a paní koordinátorka nám poděkovala za vypracování rozdělených úkolů (otázek nakládání odpadů v MŠ). Tyto vypracování (jednotlivé archy - papíry s obrázky, fotkami a popisky) byly umístěny uprostřed nás v kruhu a v samotném středu stálo cosi tajemného, ukrytého pod plachtou barevného padáku. Na úvod jsme si společně zazpívali a zatančili (podle pokynů koordinátorky) písničku „Ten umí to a ten zas tohle…“ a hymnu naší ekoškoly.

2.      Rozdělili jsme si funkce pro tuto schůzku:

Rozdělení funkcí

Koordinátor: Lucie Zálešáková

Obsluha web. stránek: Jitka Flesarová

Svačinář: Olga Šamárková

Fotograf: Jakub Schindler

Nástěnkář: Ester Kunzová

Hlídač času: Honza Schindler

Zapisovatel: Pavla Hoppová

 

3.      Poté jsme dostali prostor k prohlédnutí si vypracování jednotlivých otázek analýzy a společně jsme přistoupili k jejich vyhodnocení. K vyhodnocení otázek jsme použili metodu hodnocení za pomoci smajlíků.

Otázky analýzy

1.     
Nakupuje školka věci ve větších baleních?

2.      Využíváte ve školce důkladně papíry?

 

3.     
Využíváte ve školce znovu odpady?

4.     
Jaké druhy odpadů ve školce třídíte?

5.     
Jsou ve školce koše na tříděný odpad na všech potřebných místech?

Z analýzy otázky vyplynulo, že MŠ nedisponuje nádobou na třídění skla a rovněž by bylo vhodné pořídit popelnici na plasty      a koše na tříděný odpad i do 1. patra budovy.

6.     
Jsou koše na tříděný odpad označeny tak, aby jim děti rozuměly?        

Nutné provést označení nádoby na sklo          a drobné úpravy označení.

 

7.      Zjišťujete, zda je odpad dobře
 vytříděn?

8.     
Víte, kde jsou umístěny velké venkovní kontejnery na tříděný odpad v okolí školy?

9.      Zjišťujete, zda je odpad dobře

10.  vytříděn?

11.   

12.   

13.  Zjišťujete, zda je odpad dobře vytříděn?

14.  Víte, kde jsou umístěny velké venkovní kontejnery na tříděný odpad v okolí školy?

Vypracoval/

provede

Eliška + Tobiáš

Verča + David

Jitka Flesarová

Olga+Míša

Radka +

Ester

Pořízení nádob zajistí Lucka Zálešáková

Pavla + František

Zajistí Lucka +

Jitka

Honza + Monika

Lucka

Zálešáková

4.      Následně nás koordinátorka Lucka seznámila s plánovanou tradiční akcí tvoření z odpadových materiálů, (pořádanou každoročně k příležitosti dne Země) a společně jsme sestavili konkrétní plán akce.

Tématem letošního tvoření budou stavby (domečky, vesnice, město) z odpad. materiálů

Akce se mohou účastnit všechny děti MŠ, 1. stupně ZŠ a jejich rodiče, sourozenci

Sběr výrobků ve školce

Instalace výrobků na výstavu, rozebrání výrobků

Převoz výrobků

Lucka +Jitka

Lucka Zálešáková

Honza

5.      Aby se děti mohly trochu odreagovat od vyhodnocování a plánování, následovalo hraní hry pexesa (spolu s rodičem či kamarádem z ekotýmu) na tabletu. Pexeso bylo na téma třídění odpadů, dostupné z web. stránek Tonda obal (s nimiž nás koordinátorka rovněž seznámila).

6.      A na závěr na nás čekalo překvapení ukryté pod padákem. Tím byla krásná velká žlutá plastová popelnice určená na třídění plastů, kterou jsme společně s dětmi označili (cedulkou s nápisem plasty) a za radostného dovádění dětí instalovali na zahradě školky vedle stávajících popelnic. Instalace byla velmi rychlá a dětem se na ni líbilo hlavně to, že mohly vyběhnout ven jen v krátkém ekotýmáckém tričku.

   

7.      Diskuze, občerstvení, rozdání obrázků k třídění plastů, kartónů (Tonda obal)

   

Zhodnocení co se povedlo, co ne a proč

·         Opět se povedlo sejít se všemi členy ekotýmu

·         Hezky vypracované otázky analýzy třídění odpadu v MŠ (podklady vypracované rodičem a dítětem) - těší nás, že v otázkách analýzy třídění odpadů v MŠ jsme mohli udělit tolik usměvavých smajlíků

·         Líbilo se hraní pexesa (ačkoliv nás trochu pozlobila technika) a zejména nová žlutá plastová popelnice

·         Bohužel nestihla dorazit již zakoupená zelená nádoba na sběr skla

Termín dalšího setkání

červen  2020

Zapisovatel

Pavla Hoppová