• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Akce z minulých let

Duben v mateřské škole Štáblovice

kvě 21 2019

Ohlédnutí za čtvrtým měsícem v roce je tady. Hned na začátku měsíce pozvaly děti třídy Sluníček odpoledne do mateřské školy své maminky. „Veselé hraní pro maminky s dětmi“, jak byla akce nazvaná, napovídá mnohé. Děti si se svou maminkou mohly zacvičit, pohrát či vyrobit pěknou ovečku. Maminky i děti odcházely domů spokojené a užily si společně strávené odpoledne. Kam chodí spát Slunce? Kam putuje Měsíc? Co to jsou hvězdy? Na všechny tyto a spoustu dalších otázek hledaly děti odpovědi při návštěvě mobilního planetária. Ač v tělocvičně školy, ocitli jsme se na chvíli v neuvěřitelném vesmíru. Pro děti nezapomenutelný zážitek v podobě shlédnuté pohádky: „Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu" promítané v tomto pojízdném planetáriu.

 

V rámci Světového dne zdravíjsme dětem chtěli ukázat, jak se vyrábějí 100 % přírodní šťávy, které jsou součástí pitného režimu v MŠ a získaly ne jedno ocenění na trhu. Navštívili jsme proto společně s MŠ Melč obec Sosnová, kde sídlí místní podnik Vitaminátor. Tyto přírodní šťávy převážně z vlastního ovoce a zeleniny, které jsou určeny nejenom pro děti, ale pro všechny, kteří se zajímají o své vlastní zdraví, dětem velice chutnaly, a zároveň si mohly tyto džusy nakoupit domů. Dalším zážitkem pro děti byl příjezd sokolníka a jeho nespočet kamarádů v podobě několika dravců. Na školní zahradě sokolník předvedl dětem ze Zš a Mš ukázku i výcvik těchto dravých ptáků a odpověděl na zvídavé otázky. Děti si mohly prohlédnout a také pohladit orla, výra, raroha a mnoho jiných. Jak jsou děti fyzicky zdatné a co vše se po dobu šesti měsíců naučily, mohli vidět rodiče na ukázkové hodině z gymnastiky nazvané: „Mámo, táto, koukej“. Příchodem jara a blížícími se svátky, jsme se i my s dětmi chystali na jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků Velikonoce. Ty jsou obdobím lidových tradic. Snažíme se s dětmi zvyklosti,  jako jsou barevný týden, hledání zlatého vejce, pomlázku i jiné nejen dodržovat, ale i prožít. Moc dobře víme, že na duben připadá Den země, proto jsme se drželi hesla: „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V rámci tematické vycházky chlapci i děvčata sbírali nespočet odpadků v obci. Z dobře odvedené práce měly radost nejen děti, ale snad i občané Štáblovic. K tomuto tématu jsme vyhlásili soutěž tvoření z odpadového materiálu pro rodiče a děti s názvem: „ Svět hmyzu“. Je moc hezké vidět, když se do práce zapojí celá rodina a výsledek stojí za to. Tímto velice děkujeme rodičům i prarodičům za přiloženou ruku k dílu. Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk, na který jsme ani my nezapomněli. Během projektového dne se po školce prohánělo nespočet čarodějnic, ze kterých šel až strach. Takzvaný slet všech čarodějnic začal v dopoledních hodinách na jednotlivých třídách, kde se nejen čarovalo, soutěžilo, plnily kouzelné úkoly, ale také tančilo. Všechny čarodějnice si domů odnesly čarodějnický diplom a sladkou odměnu. Přivítání nových občánků v obci se uskutečnilo poslední dubnovou neděli. Ani zde jsme nechyběli a byli jsme u slavnostního uvedení nových dětí do života obce. Děti z mateřské školy si pro tyto nové občánky a také jejich rodiče připravily pásmo písní, básní a taneček, a tím tuto chvíli možná trochu obohatily. Toto byl měsíc duben a čeká nás nový měsíc květen a s ním mnoho dalších akcí, jež nás teprve čekají.